Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Bambini

Partnerji v projektu Bambini si bodo prizadevali preko raznih aktivnosti doseči glavni cilj, to je okolju bolj prijazno in energijsko učinkovitejšo mobilnost za prihodnje generacije. Specifična cilja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota v sklopu tega projekta sta vključiti vsebine, povezane s transportom oziroma mobilnostjo/gibanjem v programe Šol za starše ter razviti splošna orodja, ki jih bo mogoče uporabiti v sklopu Šol za starše povsod po Evropi.

Nosilec projekta: 

FGM - AMOR Forchungsgesellschaft Mobilität Graz


Projektni partnerji:

Nazaj