Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Bambini - Zakladnica igrač

Večina igrač povezanih z mobilnostjo, ki so dostopne na trgu danes, predstavlja avtomobile, redko najdemo igrače ali knjige, ki bi v pozitivni luči predstavljale druge, alternativne načine mobilnosti, npr. kolesarjenja, hoje, javni promet. Tako otroci že od rane mladosti dojemajo avtomobil kot primaren in najbolj običajen način transporta, tudi na kratke razdalje.

Dejstvo pa je, da se otroci učijo skozi igro, zato je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v okviru projekta BAMBINI »Move smart from the start« pripravil »BAMBINI zakladnico igrač«, ki je napolnjena z različnimi igračami in knjigami ter je namenjena vrtčevskim otrokom. Igrače je izdelal projektni partner iz Poljske in so narejene iz naravnih, okolju in otrokom prijaznih materialov in spodbujajo otrokov gibalni in socialni razvoj ter pozitivno vplivajo na socializacijo otrok v smeri mehke mobilnosti. Knjige prikazujejo različne oblike aktivne mobilnosti in spodbujajo otrokovo domišljijo in bogatijo besedni zaklad.

»BAMBINI zakladnica igrač« je na voljo vrtcem za izposojo. Igrače in knjige niso namenjene le igranju, ampak so primerne tudi za učenje in spodbujanje rabe alternativnih in trajnostnih oblik mobilnosti. »BAMBINI zakladnica igrač« omogoča vrtcem, da za nekaj časa pridobijo nove in poučne igrače brez velikih finančnih vložkov.

»BAMBINI zakladnico igrač« smo predstavili tudi na sejmu AGRA 2012.

Za več onformacij o izposoji BAMBINI Zakladnice igrač pokličite na 02 530 21 13.

Več informacij o projektu BAMBINI lahko najdete na spletni strani http://mobile-bambini.eu/.

Nazaj