Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Analiza stanja anketnih vprašalnikov

V okviru projekta Equity je, julija in avgusta, potekalo anketiranje športnih društev, na temo "Vključenost in dostopnost športnih društev za invalide v Pomurju in Podravju". Izhodišče raziskave je analiza stanja na področju možnosti za vključevanje invalidov v športna društva na projektnem območju ter športne panoge, ki jih ponujajo, pri čemer je pomemben vidik raziskave tudi analiza dostopnosti do športnih objektov za invalide.

Podrobnejšo analizo stanja anketnih vprašalnikov si lahko ogledate v priponkah.

Nazaj