Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

KOLABORATIVNI CENTER

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v letu 2014 že drugič pridobil status Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za obdobje štirih let. Status pomeni ogromno priznanje za naše delo v zadnjih desetih letih, hkrati pa prinaša še več odgovornosti za realizacijo zastavljenih ciljev in nalog. Hkrati je tudi spodbuda in motivacija za nadaljnje razvijanje inovativnih medsektorskih pristopov ter rešitev za izboljšanje zdravja za vse ter zmanjševanje neenakosti v zdravju.