Change language

EPHA

Evropsko združenje za javno zdravje (EPHA) je evropsko neprofitno združenje. EPHA ima 92 članov v 21 evropskih državah. Njihovi člani so neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo z vsemi vidiki javnega zdravja, ki jih sestavljajo nevladne organizacije javnega zdravja, skupine bolnikov, zdravstveni delavci in drugi, ki sodelujejo pri izboljšanju zdravja in krepitvi glasu javnega zdravja v Evropi.

Polnopravni člani EPHA so nevladne organizacije (NVO), ki so dejavne na področju javnega zdravja. Pridruženi člani so druge neprofitne organizacije, kot so strokovna telesa, akademske ustanove in lokalne ali regionalne oblasti. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (CZR) je član na nacionalni ravni.

EPHA je bila ustanovljena leta 1993 po ratifikaciji Maastrichtske pogodbe iz leta 1992, ki je prvič podelila pristojnosti Evropske skupnosti na področju varovanja zdravja. 152. člen Amsterdamske pogodbe Evropske skupnosti je razširil pristojnost EU na spodbujanje zdravja evropskih državljanov, poleg tega, da jo varuje kot v 129. členu Maastrichtske pogodbe.

Poslanstvo EPHA je združiti skupnosti javnega zdravja, zagotoviti dobro vodstvo, olajšati spremembe, izgradnjo zmogljivosti javnega zdravja za zagotavljanje pravičnih rešitev za evropske izzive na področju javnega zdravja, za izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti na področju zdravja.

Cilj EPHA do leta 2020 je zagotoviti, da se bodo cilji javnega zdravja in zmanjševanje neenakosti na področju zdravja v celoti upoštevali z vsemi ustreznimi politikami in programi EU.

EPHA usposablja, poučuje in podpira nevladne organizacije in akterje na področju zdravja, da sodelujejo z EU, zlasti z lokalnimi organizacijami, tistimi, ki delajo v prikrajšanih skupnostih v srednji in vzhodni Evropi; sodelujejo v političnih razpravah in pogovorih interesnih skupin, da bi povečali prepoznavnost zdravja na vseh področjih politike, podpirali sodelovanje in partnerstva med nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami, ki so dejavne na evropski, nacionalni in lokalni ravni pri spodbujanju javnega zdravja.

https://epha.org/about-us/