Change language
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

PROMOCIJSKI FILMI V OKVIRU PROJEKTA PRO-GO

Objavljamo povezave do promocijskih filmov, ki so nastali v okviru operacije Pospeševanje lokalne PROdaje na GOričkem. Filmi so namenjeni promociji novih proizvodov, proizvodnih procesov in storitev, ki so nasatali v okviru te operacije. Operacija spodbuja prodajo lokalnih izdelkov na območju LAS Goričko. Naslavlja problematiko lokalne samooskrbe, kratkih dobavnih verig, dostopnost za končnega kupca in zmanjševanje odvisnosti od tujih trgov ter prinaša inovativna partnerstva, produkte in storitve.

Beri naprej ...

KUHANJE V NARAVI V OKVIRU PROJEKTA SKRITO GORIČKO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu marcu 2023 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem začel z izvedbo sklopa delavnic z naslovom »Kuhanje  v naravi«. Delavnice so namenjene demonstratorjem in drugim zainteresiranim posameznikom za spoznavanje veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, s poudarkom na sezonskosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri pripravi jedi in bodo lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje lokalno okolje. Izbor jedi je takšen, da je možno slediti naravnemu ritmu letnih časov.

Beri naprej ...

ČETRTO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

KUHANJE V NARAVI V OKVIRU PROJEKTA SKRITO GORIČKO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu marcu 2023 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem začel z izvedbo sklopa delavnic z naslovom »Kuhanje  v naravi«. Delavnice so namenjene demonstratorjem in drugim zainteresiranim posameznikom za spoznavanje veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, s poudarkom na sezonskosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri pripravi jedi in bodo lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje lokalno okolje. Izbor jedi je takšen, da je možno slediti naravnemu ritmu letnih časov.

Beri naprej ...

TRETJE USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

KUHANJE V NARAVI V OKVIRU PROJEKTA SKRITO GORIČKO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu marcu 2023 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem začel z izvedbo sklopa delavnic z naslovom »Kuhanje  v naravi«. Delavnice so namenjene demonstratorjem in drugim zainteresiranim posameznikom za spoznavanje veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, s poudarkom na sezonskosti. Udeleženci aktivno sodelujejo pri pripravi jedi in bodo lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje lokalno okolje. Izbor jedi je takšen, da je možno slediti naravnemu ritmu letnih časov.

Beri naprej ...

SODELAVCI PROGRAMA NA OBISKU PRI ŽUPANU MO MURSKA SOBOTA DAMJANU ANŽELJU

V petek, 24. februarja 2023, smo se sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju oglasili na obisku na Mestni občini Murska Sobota. Sprejel nas je župan Mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj, ki se nam je zahvalil, da s svojim delovanjem že šest let pomembno prispevamo h krepitvi zdravja občank in občanov in dvigu kakovosti življenja bolnikov s srčnim popuščanjem in njihovih neformalnih oskrbovalcev.

Beri naprej ...

DRUGO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

Publikacija: Pregled aktivnosti in dogodkov med letoma 2020 in 2022 v elektronski obliki

V začetku leta 2023 smo izdali publikacijo z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju: dejstva in številke. Publikacija vsebuje kronološki pregled aktivnosti in dogodkov, ki so bile izvedene v triletnem obdobju izvajanja Programa.

Beri naprej ...

PRVO USPOSABLJANJE S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Beri naprej ...

PREDSTAVITEV PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022 NA NACIONALNI KONFERENCI »ZDRAVA POVEZAVA – ZDRUŽUJEMO MOČI ZA ZDRAVJE LJUDI«

Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek, 5. decembra 2022, potekala nacionalna konferenca z naslovom »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi«, na kateri so se predstavile nevladne organizacije s programi, ki jih je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sofinanciralo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. Nacionalne konference smo se udeležili tudi sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022.

Beri naprej ...

ZAKLJUČNI DOGODEK PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

V prostorih Društva upokojencev Murska Sobota je v petek, 28. oktobra 2022, potekal zaključni dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022, na katerem smo predstavili ključne aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

POHODNIKI NARISALI SRCE NA SOBOŠKO JEZERO

V sredo, 5. oktobra 2022, smo sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 skupaj z več kot 35 pohodniki simbolično narisali srce na Soboško jezero. S tem dogodkom smo se pridružili aktivnostim ob Svetovnem dnevu srca, ki ga vsako leto obeležujemo 29. septembra.

Beri naprej ...

SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA VELNES NA KMETIJI

V okviru projekta Velnes na kmetiji, ki ga izvajamo v partnerskem konzorciju z Vidov brejg, Tatjana Buzeti, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zdravstveni dom Murska Sobota, Ozara Slovenija, Uroš Kamenšek, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Edita Časar, sobodajalka in Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, smo meseca septembra 2022 izvedli prvo delovno srečanje na Vidovem brejgu za projektne partnerje in zainteresirano javnost. Uvodoma nam je Peter Beznec, predstavnik projektnega partnerja Center za zdravje in razvoj Murska Sobota predstavil vsebino projekta in terminski načrt izvedbe posameznih projektnih aktivnosti, nato pa nam je Renata Rogan, predstavnica vodilnega partnerja projekta predstavila koncept Vidovega brejga ter nas popeljala na vodeni ogled kmetije in zeliščnega vrta. 

Beri naprej ...

VABILO NA DELAVNICO PRIPRAVE JEDI PRLEŠKE KUHINJE - SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

V okviru projekta »Ja sen ja«, ki ga v partnerskem sodelovanju izvajata Tandem MKTG – inovativne rešitve v marketingu d.o.o. ter Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih vas vabimo na delavnico Priprave jedi prleške kuhinje.

Več podobnosti najdete v priloženem vabilu.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Beri naprej ...

VABILO NA DELAVNICO PRIPRAVE JEDI PRLEŠKE KUHINJE - GORNJA RADGONA

V okviru projekta »Ja sen ja«, ki ga v partnerskem sodelovanju izvajata Tandem MKTG – inovativne rešitve v marketingu d.o.o. ter Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih vas vabimo na delavnico Priprave jedi prleške kuhinje.

Več podobnosti najdete v priloženem vabilu.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Beri naprej ...

VABILO NA DELAVNICO PRIPRAVE JEDI PRLEŠKE KUHINJE - RADENCI

V okviru projekta »Ja sen ja«, ki ga v partnerskem sodelovanju izvajata Tandem MKTG – inovativne rešitve v marketingu d.o.o. ter Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih vas vabimo na delavnico Priprave jedi prleške kuhinje.

Več podobnosti najdete v priloženem vabilu.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Beri naprej ...

DELOVNO SREČANJE PROJEKTA »DVIG ZDRAVSTVENE PISMENOSTI V SLOVENIJI - ZaPiS«

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju smo se v četrtek, 9. junija 2022, udeležili delovnega srečanja v okviru projekta »Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji – ZaPiS«. Cilj projekta je zagotoviti usklajene aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v splošni populaciji s poudarkom na  ranljivih skupinah, saj te najbolj potrebujejo zdravstvene storitve in preventivne programe, a se jih večinoma najmanj poslužujejo.

Beri naprej ...

VABILO NA DELAVNICO PRIPRAVE JEDI PRLEŠKE KUHINJE - KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

V okviru projekta »Ja sen ja«, ki ga v partnerskem sodelovanju izvajata Tandem MKTG – inovativne rešitve v marketingu d.o.o. ter Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih vas vabimo na delavnico Priprave jedi prleške kuhinje.

Več podobnosti najdete v priloženem vabilu.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Beri naprej ...

SRCE HODI V SKLOPU EVROPSKIH DNEVOV OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 smo v okviru aktivnosti, s katerimi letos obeležujemo evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju, v sredo 11. maja 2022 izvedli delavnico namenjeno promociji telesne dejavnosti.

Beri naprej ...

EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2022 – V POVEZOVANJU JE MOČ

Tako kot vsako leto, tudi letos, Zveza za srčno popuščanje (Heart Failure Association) pri Evropskem kardiološkem združenju (European Society of Cardiology) spodbuja obeležitev Evropskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju (Heart Failure Awareness Days). Evropski dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju letos potekajo v tednu od 2. do 8. maja 2022 s posebnim poudarkom na povezovanju bolnikov, njihovih svojcev, zdravstvenih delavcev in drugih deležnikov na lokalni in nacionalni ravni, ki se vključujejo v obravnavo srčnega popuščanja.

Beri naprej ...

Zaključna konferenca projekta

V ponedeljek 25. aprila 2022 je v restavraciji Hotela Zvezda v Murski Soboti potekala zaključna konferenca projekta »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«, ki so jo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili sodelavci Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture »Nova pot – Nevo drom« ter Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. Zaključna konferenca je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta z naslovom »Ozaveščanje in opolnomočenje za zdravje Romov« zainteresirani širši javnosti.

Beri naprej ...

IZVEDBA DELAVNICE PONUDNIKOV LOKALNE HRANE IN STORITEV

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v mesecu aprilu 2022 v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem izvedel Delavnico ponudnikov lokalne hrane in storitev, ki je potekala v turističnem kompleksu »Goričke iže« v Križevcih na Goričkem. Delavnica je bila namenjena ponudnikom in potencialnim vodičem/demonstratorjem, ki bodo sodelovali pri oblikovanju turističnega produkta ter drugim zainteresiranim posameznikom.

Beri naprej ...

Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju iz Pomurja je med prejemniki nagrade Heart Failure Awareness Days Award 2021 Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja

Partnerji Programa za ozaveščanje in opolnomočenje o srčnem popuščanju, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota, smo izjemno ponosni na to, da je bil Program kot primer dobre prakse nagrajen s strani najpomembnejše evropske strokovne organizacije iz tega področja, Zveze za srčno popuščanje (ang. Heart Failure Association), ki deluje v okviru Evropskega kardiološkega združenja (ang. European Society of Cardiology).

Beri naprej ...

NEPOPUSTLJIVO SRCE SE PREDSTAVI NA ZDRAVI POVEZAVI

Vse izvajalce programov, ki so sofinancirani preko javnega razpisa varovanja in krepitve zdravja za obdobje od leta 2019 do leta 2022, je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije povabilo k predstavitvi ključnih dosežkov. Predstavitev je potekala preko spletnega srečanja, v četrtek, 10. marca in v petek, 11. marca 2022 z namenom informiranja javnosti o aktivnostih in doseženih ciljih programov.

Beri naprej ...

Delavnica v okviru programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje v Zenkovcih

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

 

Beri naprej ...

Druga delavnica v okviru programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

Beri naprej ...

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

V letu 2020 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni pri prijavi projektnega predloga z naslovom Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Vodilni partner projekta je LAS Goričko, kot projektni partnerji pa sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Prlekija in LAG Zeitkultur iz sosednje Avstrije. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v obdobju od julija 2020 do oktobra 2022.

Beri naprej ...

SKRITO GORIČKO: PO NEODKRITIH POTEH GORIČKEGA

V letu 2021 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« in smo prejeli odobrena finančna sredstva za izvedbo projektih aktivnosti v okviru projekta z naslovom Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega.

Beri naprej ...

PROGRAM OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU PREDSTAVLJEN V PUBLIKACIJI DOSEŽKI V JAVNEM ZDRAVJU V SLOVENIJI

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal publikacijo z naslovom »Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji«, v kateri je predstavljen pregled javnozdravstvene dejavnosti in najpomembnejši dosežki javnega zdravja v Sloveniji. Publikacija je namenjena domači in mednarodni splošni in strokovni javnosti ter odločevalcem na različnih ravneh in področjih družbe.

Beri naprej ...

NEPOPUSTLJIVO SRCE GOSTUJE V KORONARNEM KLUBU LJUBLJANA

V petek, 5. novembra 2021, smo sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020–2022 v Koronarnem klubu Ljubljana postavili na ogled razstavo literarnih in ročnih del članov društev upokojencev Pomurja. Po odmevni predstavitvi in razstavi v sklopu kampanje Nepopustljivo srce, ki je septembra 2021 gostovala v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, smo prejeli prijazno povabilo Koronarnega kluba Ljubljana, da bi literarna in ročna dela predstavili tudi njihovim članom.

Beri naprej ...

PRVA DELAVNICA V OKVIRU PROGRAMA ZA OPOLNOMOČENJE CILJNE SKUPINE ZA BOLJŠO SKRB ZA ZDRAVJE

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

Beri naprej ...

BOLNIKI S SRČNIM POPUŠČANJEM - NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD IN SE CEPIMO

Vstopili smo v čas jeseni, ko se zaradi sprememb v naravnem okolju, poveča obolevnost z različnimi respiratornimi boleznimi. V to skupino spadajo gripa, pljučnica, bronhitis in različne druge bolezni dihal, prav tako pa se tudi to jesen moramo zavedati prisotnosti virusa SARS-CoV-2. Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 se skozi celotno obdobje izvajanja projektnih aktivnosti trudimo, da bolnike, njihove svojce in splošno javnost informiramo z nasveti in priporočili glede življenja s kroničnimi boleznimi. Pri tem dajemo velik poudarek vedenjem samooskrbe, ki z doslednim izvajanjem izboljšajo zmožnosti obvladovanja kronične bolezni in s tem tudi z zdravjem povezano kakovost življenja.

Beri naprej ...

IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA PARTNERJE ZELENE MREŽE IN PRIDELOVALCE

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem v mesecu septembru 2021 izvedel sklop usposabljanj za uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih (predvsem prehranskih) verig pri razvoju novih proizvodov in storitev za člane Zelene mreže in zainteresirane pridelovalce.

Beri naprej ...

OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA HEPAKid 2 V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM

Projektni partnerji projekta HEPAKid 2 so si v terminu od 23. do 24. septembra 2021 ogledali programe telesne dejavnosti za otroke do 10. leta starosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Gostili so jih predstavniki CZR Murska Sobota, Medžimurske županije in društva Sportske rekreacije Superkid Zagreb. Kot predstavnici projektnega partnerja CZR Murska Sobota sta se srečanja udeležili Alenka Glavač Geršanov in Ana Šabjan.

Beri naprej ...

SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV PROJEKTA HEPAKid 2

Med 8. in 9. septembrom 2021 je v Lousadi na Portugalskem potekalo srečanje projektnih partnerjev projekta HEPAKid 2. V okviru srečanja so si predstavniki projektnih partnerjev ogledali tudi programe telesne dejavnosti za otroke do 10. leta starosti.  Kot predstavnici projektnega partnerja CZR Murska Sobota sta se srečanja udeležili Alenka Glavač Geršanov in Ana Šabjan.

Beri naprej ...

USPOSABLJANJE PROMOTORJEV ZDRAVJA

V okviru projekta Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov smo v torek 17. avgusta 2021 v prostorih Zdravstvenega doma Murska Sobota izvedli usposabljanje za promotorje zdravja. Usposabljanja so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev in kandidati za promotorje zdravja, ki bodo nato v nadaljnjih fazah projekta v romskih naseljih izvajali Program za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje. Program usposabljanja so pripravili strokovnjaki različnih področjih zdravstva iz Zdravstvenega doma Murska Sobota in sodelavci Centra za krepitev zdravja Murska Sobota.

Beri naprej ...

ČLANI DRUŠTEV UPOKOJENCEV POMURJA USTVARJALI NEPOPUSTLJIVA SRCA

V četrtek, 2. septembra 2021 je v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota potekal dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 (v nadaljevanju Program) na katerem smo predstavili literarna dela in razstavili ročna dela članov društev upokojencev Pomurja, ki so nastajala v času epidemije covid-19 na temo srca. Dogodek smo organizirali in izvedli v širšem partnerskem sodelovanju Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, Splošne bolnišnice Murska Sobota, Mestne občine Murska Sobota, Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Pomurja ter Pokrajinske in  študijske knjižnice Murska Sobota.

Beri naprej ...

OPOLNOMOČENJE IN OZAVEŠČANJE ZA ZDRAVJE ROMOV

V partnerskem sodelovanju z Zvezo za razvoj romskega turizma, športa in kulture smo bili uspešni na javnem razpisu Programa Active Citizents Fund v Sloveniji za srednje in velike projekte in smo pridobili sredstva za izvajanje projekta z naslovom »Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov«. Projektne aktivnosti bomo izvajali v terminu od 1. septembra 2020 do 30. aprila 2022. S projektom želimo vplivati na dejavnike, ki jih lahko s povezovanjem in sodelovanjem različnih strokovnih sektorjev izboljšamo

Beri naprej ...

ZAKLJUČEK PROJEKTA EUROPEAN WALKING TOUR

Z zadnjim pohodom, ki smo ga izvedli v soboto 19. junija 2021, se je tudi uradno zaključil projekt European walking tour. Projekt smo v partnerskem sodelovanju štirih evropskih držav: Portugalske, Finske, Hrvaške in Slovenije izvajali od leta 2019. Zaradi pojava koronavirusa se je projekt podaljšal za 6 mesecev, tako da smo projektni partnerji lahko zaključili projektne aktivnosti.

Beri naprej ...

LITERARNO USTVARJANJE ČLANOV DRUŠTEV UPOKOJENCEV POMURJA NA TEMO SRCE

V mesecu februarju 2021 smo člane društev upokojencev Pomurja in druge zainteresirane posameznike povabili k sodelovanju na področju ustvarjanja literarnih in ročnih del. Vabilu so se še posebej prijazno odzvali v Pomurski pokrajinski zvezi društev upokojencev Pomurja, s katero aktivno sodelujemo v okviru našega Programa že več let, saj so za osrednjo tematiko letošnjega ustvarjanja svojih članov izbrali temo: srce.

Beri naprej ...

EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU

Tako kot vsako leto, tudi letos, Zveza za srčno popuščanje (Heart Failure Association) pri Evropskem kardiološkem združenju (European Society of Cardiology) spodbuja obeležitev Evropskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju (Heart Failure Awareness Days). Evropski dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju bodo letos potekali v tednu od 10. do 16. maja 2021 v digitalni obliki s posebnim poudarkom na preprečevanju srčnega popuščanja ter učinkoviti in kontinuirani zdravstveni vzgoji bolnikov s to boleznijo.

Beri naprej ...

SPLETNO STROKOVNO SREČANJE »OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM«

Pod okriljem Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je v petek, 26. marca 2021, potekalo spletno strokovno srečanje z naslovom Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem. Srečanje je bilo razdeljeno na tri ključne vsebinske sklope predavanj in sicer: Srčno popuščanje in ledvična bolezen, Virusne okužbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem in Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

VPRAŠANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: KAKŠNA TVEGANJA PRINAŠATA OKUŽBA S KORONAVIRUSOM IN BOLEZEN COVID-19 ZA BOLNIKE Z BOLEZNIMI SRCA IN ŽILJA TER KAKŠEN JE ZANJE POMEN IZVAJANJA REDNE TELESNE VADBE

 

V času epidemije COVID-19 smo se odločili, da bomo za bolnike z boleznimi srca in žilja pripravili priporočila v zvezi z obvladovanjem širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 in našim skupnim življenjem z njim (tudi po koncu razglasitve epidemije COVID-19). 

Beri naprej ...

ŽIVLJENJE S SRČNIM POPUŠČANJEM: POGLED BOLNIKA, NEFORMALNEGA OSKRBOVALCA IN ZDRAVSTVENEGA DELAVCA

Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 letošnjih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki so na mednarodni ravni bili načrtovani od 4. do 10. maja 2020, izvajalci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju nismo obeležili na že uveljavljen in v lokalni skupnosti dobro sprejet način, to je z izvedbo osrednjega dogodka programa.

Beri naprej ...

NADALJUJEMO Z AKTIVNOSTMI V OKVIRU PROGRAMA OZAVEŠČANJA IN OPOLNOMOČENJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2020-2022

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 uspel ponovno pridobiti finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih že izvajali v uspešnem  triletnem Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je trajal od leta 2017 do leta 2019 in katerega glavne aktivnosti so potekale v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na novi lokaciji

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota se je preselil na novo lokacijo. Najdete nas na Obrtni ulici 39, 9000 Murska Sobota, nad trgovino Lovec. 

Beri naprej ...

Poslikava obraza z vizažistko Petro Gyergyek

Z vami bo vizažistka Petra Gyergyek, ki bo s svojimi čopiči ustvarjala barvite in razigrane poslikave obraza. 

Beri naprej ...

12. Evropska konferenca o javnem zdravju

V Marseillu  je od 20. do 23. novembra 2019 potekala 12. Evropska konferenca o javnem zdravju. Konference se vsako leto udeležijo številni strokovnjaki iz področja javnega zdravja.

Beri naprej ...

Osmi pohod European Walking Tour Slovenia

Kljub hladnemu in oblačnemu vremenu, so se pohodniki odpravili na osmi pohod European Walking Tour Slovenia. 

Beri naprej ...

Delavnica v knjižnici igrač

Vabljeni v soboto, 23. novembra 2019 ob 10. uri v Knjižnico igrač.

Beri naprej ...

Predavanje o pomenu lokalne hrane na osnovni šoli v Gornji Radgoni

Na Osnovni šoli Gornja Radgona so v petek 15.11. 2019 potekale različne delavnice in aktivnosti na temo lokalne in zdrave hrane.

Beri naprej ...

Learn for Health and HOFA handbook

HOFA handbook je končni izdelek inovativnih idej in izdelkov projekta Learn for Health.

 

Beri naprej ...

Sedmi pohod European Walking Tour Slovenia

Pohodniki so se odpravili na sedmi pohod European Walking Tour Slovenia. 

Beri naprej ...

Znanstvena monografija Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju v elektronski obliki

Pričujoča publikacija nam ponuja vpogled v znanja in veščine bolnikov s srčnim popuščanjem glede bolezni in njene (samo)oskrbe, hkrati pa nam prikaže, kako srčno popuščanje vpliva na različne vidike življenja bolnikov ter njihovih neformalnih oskrbovalcev. 

Beri naprej ...

O Poletni šoli javnega zdravja tudi na spletni strani WHO

Prispevek o Poletni šoli javnega zdravja 2019 tudi na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). 

Beri naprej ...

Šesti pohod European Walking Tour Slovenia

Pohodniki so se podali na šesti pohod v okviru European Walking Tour Slovenia. 

Beri naprej ...

Delavnica v Knjižnici igrač

Vabljeni v soboto, 5. oktobra 2019 ob 10. uri v Knjižnico igrač. 

Beri naprej ...

Zaključna prireditev Nepopustljivo srce

V torek, 1. 10. 2019 je v Gledališču Park v Murski Soboti potekala zaključna prireditev Nepopustljivo srce, na kateri so bili predstavljeni rezultati dveh projektov. 

Beri naprej ...

Za nami je peti pohod European Walking Tour Slovenija

Nekaj čez 50 pohodnikov se je podalo na peti pohod European Walking Tour Slovenija. 

Beri naprej ...

Nacionalno srečanje članic Zdravih mest

V ljubljanskem hotelu City je minuli petek potekalo Nacionalno srečanje članic Zdravih mest. 

Beri naprej ...

Poletna šola javnega zdravja 2019

V Ljubljani se je minuli teden zaključila Poletna šola javnega zdravja o vplivu zdravstvenih sistemov na trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, ki jo je z drugimi organizatorji pripravil Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. 

Beri naprej ...

Četrti pohod European Walking Tour Slovenija je za nami

Pohodniki so se odpravili na četrti pohod European Walking Tour Slovenija. 

Beri naprej ...

Pohodniki so se odpravili na tretji pohod European Walking Tour - Slovenija

V soboto, 24. avgusta 2019 je potekal že tretji pohod European Walking Tour - Slovenija. 

Beri naprej ...

Tretji pohod European Walking Tour Slovenija

Vljudno vabljeni na tretji pohod European Walking Tour Slovenija, ki bo v soboto, 24. avgusta 2019 ob 8.30, s startom pri Fazaneriji, na začetku trim steze v Razlagovi ulici Murska Sobota. 

Beri naprej ...

Nordijska hoja v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju in 2. pohod European Walking Tour na Vestnikovem pikniku

Partnerji Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju smo v okviru Vestnikovega piknika pripravili nordijsko hojo okrog soboškega jezera, ki je bila v soboto, 22. 6. 2019 ob 8. uri. Hkrati je sočasno potekal tudi drugi pohod European Walking Tour Slovenija.  

Beri naprej ...

Prvi pohod European Walking Tour Slovenija

V soboto, 8. 6. 2019 se je okrog 80 pohodnikov podalo na prvi pohod v okviru projekta European Walking Tour - Slovenija.

Beri naprej ...

Ustvarjalna delavnica v Knjižnici igrač

Vljudno vabljeni na ustvarjalno delavnico v Knjižnico igrač, ki bo  v soboto, 8. 6. 2019 ob 10. uri. 

 

Beri naprej ...

Zaključna prireditev projekta REGIO HELP

V sredo, 5. 6. 2019 je v Haus des Lebens v Voitsbergu potekala zaključna prireditev projekta REGIO HELP. 

Beri naprej ...

Kongres o srčnem popuščanju Heart Failure 2019

V Atenah je od 25. do 28. maja 2019 potekal kongres Zveze za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju (Heart Failure Association of the European Society of Cardiology).

Beri naprej ...

European Walking Tour pohod

Vljudno vabljeni na prvi European Walking Tour Slovenija pohod, ki bo v soboto, 8. junija 2019 ob 8.30, s startom pri napravah za fitnes na prostem v Ledavskem naselju. 

Beri naprej ...

Skupina Nepopustljivo srce na Maratonu treh src

Skupina Nepopustljivo srce, ki jo je letos sestavljalo 17 članov, se je v okviru tekmovalnega dela podala na 10-kilometrsko nordijsko hojo. 

Beri naprej ...

Delavnica v okviru knjižnice igrač v PIŠK

V okviru iniciative Toy 4 Inclusion bo v soboto, 11. maja 2019 od 10. ure dalje potekala ustvarjalna delavnica v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. 

Beri naprej ...

Osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota sta pripravila osrednji dogodek "Skupaj krepimo srce" Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju v okviru kampanje Nepopustljivo srce, ki je potekal v ponedeljek, 6. maja 2019 na zelenici pred gradom v Mestnem parku Murska Sobota. 

Beri naprej ...

V oddaji Ultrazvok o srčnem popuščanju

V oddaji Ultrazvok, ki se predvaja na Prvem programu Radia Slovenija, spregovorili o Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju ter njegovih aktivnostih. 

Beri naprej ...

O Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju tudi na nacionalnem radiu

O Programu ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju ter aktivnostih v kampanji Nepopustljivo srce tudi v oddaji Ultrazvok v Prvem programu Radia Slovenija.

Beri naprej ...

Osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanje

Vljudno vabljeni na osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju.

Beri naprej ...

Predstavitev Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju na Gospodarskem razstavišču

V Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča je v torek, 9. aprila 2019, potekala prva nacionalna konferenca Zdrava povezava - Združujemo moči za zdravje ljudi, na katerih so se predstavljali programi in projekti nevladnih organizacij in drugih inštitucij. 

Beri naprej ...

Delavnica v Knjižnici igrač

V soboto, 6. aprila 2019 smo ob 10. uri izvedli otroško delavnico v Knjižnici igrač, ki se nahaja v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Beri naprej ...

Delavnica v okviru iniciative Toy for Inclusion

V soboto, 6. aprila 2019 bo ob 10. uri v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota potekala delavnica za otroke ter njihove starše in stare starše. 

Beri naprej ...

Izobraževanje kolesarskih vodnikov uspešno zaključeno

V okviru projekta Green Exercise je v turistično-nastanitvenem centru Peterloug v Markovcih na Goričkem potekalo izobraževanje kolesarskih vodnikov. 

Beri naprej ...

Srečanje projektnih partnerjev projekta European Walking Tour

V Lousadi na Portugalskem je v tem tednu potekalo srečanje projektnih partnerjev projekta European Walking Tour. 

Beri naprej ...

Ustvarjalna delavnica v okviru Knjižnice igrač

Vljudno vabljeni na ustvarjalno delavnico v okviru Knjižnice igrač, ki bo v soboto, 23. 3. 2019 ob 10. uri v PIŠK. 

Beri naprej ...

Delavnica v okviru knjižnice igrač

Vljudno vabljeni na delavnico v okviru knjižnice igrač, ki bo v soboto, 16. 3. 2019 ob 10. uri v prostorih Radia Romic. 

Beri naprej ...

Mobilna aplikacija za kolesarje

V okviru projekta Green Exercise je vodilni partner s pomočjo projektnih partnerjev razvil dve mobilni aplikaciji, ki zagotavljata vsebino za obiskovalce regij v štirih jezikih, ena izmed aplikacije je vodnik za kolesarje. 

Beri naprej ...

LUIII- iskalnik socialnih in zdravstvenih storitev: anketa o zadovoljstvu uporabnikov

V prihodnosti želimo samo-učeči se iskalnik dodatno izboljšati, zato vas prosimo, da nam zaupate vašo izkušnjo z delovanjem sistema. V ta namen smo izdelali anonimno spletno anketo, ki je dostopna na tem NASLOVU.

Beri naprej ...

Mednarodni strokovni simpozij in zaključek projekta L4H v Črenšovcih

V petek, 15. februarja, in v soboto, 16. februarja 2019 je na Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci potekal 12. mednarodni strokovni simpozij. 

Beri naprej ...

2. čezmejno srečanje mreže institucij iz področja zdravstvenih in socialnih storitev

V sredo, 13. februarja 2019, je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj s pomurskimi partnerskimi institucijami gostil predstavnike institucij s sorodnim poslanstvom iz regije Voitsberg.

Beri naprej ...

Voščilo

Vesele praznike in srčno 2019! 

Beri naprej ...

Tretje prednovoletno srečanje z raziskovalci Univerze v Mariboru

Odlična priložnost za druženje znanstvenikov tako z lokalnimi deležniki, regionalnimi razvojnimi agencijami, občinami in predvsem z gospodarstveniki.

Beri naprej ...

Nagrada za projekt Toy for Inclusion na evropski platformi

Projekt Toy for Inclusion, v katerem kot partner sodeluje tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, je bil nagrajen na evropski platformi Lifelong Learning Platform. 

 

Beri naprej ...

Decembrska ustvarjalna delavnica v knjižnici igrač

Vabljeni na ustvarjalno delavnico v knjižnico igrač, ki bo v soboto, 8. decembra 2018, ob 10. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. 

 

Beri naprej ...

JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K SODELOVANJU V PROJEKTU "Green Exercise" v okviru izvedbe IZOBRAŽEVANJA KOLESARSKIH VODNIKOV

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota vabi posameznike k sodelovanju v projektu Green Exercise v okviru izvedbe Izobraževanja kolesarskih vodnikov. 

 

Beri naprej ...

EPH konferenca v Ljubljani

Med 28. novembrom in 1. decembrom 2018 je v Ljubljani potekala že 11. EPH konferenca, na kateri sta sodelovala tudi predstavnika projektnih partnerjev Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. 

Beri naprej ...

Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca o socialnem in zdravstvenem menedžmentu

V torek, 27. novembra je v Voitsbergu potekalo srečanje 121 predstavnikov socialnih in zdravstvenih organizacij iz pomurske regije, okrožja Voitsberg ter študentov iz Maribora. 

Beri naprej ...

Predavanje za strokovne delavce v Domu starejših Rakičan

Včeraj, 22. 11. 2018, smo v Domu starejših Rakičan v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju izvedli predavanje za strokovne delavce DS Rakičan. 

Beri naprej ...

Predavanje za člane osteološkega društva v Beltincih

V sredo, 21. 11. 2018, smo se v okviru Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju udeležili letnega srečanja članov Prekmurskega osteološkega društva Murska Sobota, ki je potekalo v Beltincih. 

Beri naprej ...

Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca v Voitsbergu

V torek, 27. novembra 2018, bo v Voitsbergu potekala mednarodna znanstvena in strokovna konferenca v okviru projekta Regiohelp na temo socialnega in zdravstvenega menedžmenta. 

Beri naprej ...

Vabilo na predstavitev Knjižnice igrač

V torek, 13. novembra 2018 bo ob 17. uri v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota potekala predstavitev Knjižnice igrač. 

 

Beri naprej ...

Direktor CZR Murska Sobota imenovan v posvetovalno telo Evropske komisije

Direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Peter Beznec je bil letos poleti imenovan v posvetovalno telo Evropske komisije. 

Beri naprej ...

Nov status Kolaborativnega centra za CZR Murska Sobota

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je že tretjič zapored pridobil status Kolaborativnega centra. 

Beri naprej ...

Strokovni članek v reviji Novis

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je skupaj s strokovnim partnerjem Splošno bolnišnico Murska Sobota in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravil strokovni članek v reviji Novis. 

Beri naprej ...

Ustvarjalne delavnice v Pomurskem muzeju

Vabljeni na ustvarjalne delavnice na temo jesenskih oziroma krompirjevih počitnic, ki bo v soboto, 27. 10. 2018, ob 10. uri v Pomurskem muzeju Murska Sobota. 

 

 
 

Beri naprej ...

O pogostih, a neprimernih prigrizkih otrok v Gornjih Petrovcih

V soboto, 13. oktobra 2018 smo v okviru projekta Pot do lokalne hrane izvedli dve predavanji s kulinaričnima delavnicama na Osnovni šoli v Gornjih Petrovcih. 

Beri naprej ...

Posvet "Pot do lokalne hrane" v Rakičanu

Danes je v RIS Dvorcu Rakičan potekal posvet Pot do lokalne hrane v okviru istoimenskega projekta. 

Beri naprej ...

Vabilo na posvet Pot do lokalne hrane

Posvet Pot do lokalne hrane bo potekal v ponedeljek, 15. oktobra 2018 od 9. ure dalje v RIS Dvorcu Rakičan. 

Beri naprej ...

Predavanje s kulinarično delavnico v Gornjih Petrovcih

Na Osnovni šoli v Gornji Petrovcih bo potekalo v soboto, 13. 10. 2018 predavanje s kulinarično delavnico v okviru projekta Pot do lokalne hrane. 

Beri naprej ...

Ustvarjalne delavnice v okviru Knjižnice igrač

V soboto, 13. oktobra 2018 bo ob 10. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekala ustvarjalna delavnica v okviru Knjižnice igrač. 

Beri naprej ...

Delavnice za otroke v okviru projekta Green Exercise

V Zelenem parku v Martjancih smo v okviru projekta Green Exercise izvedli pet delavnic za otroke, ki so potekale v Tednu otroka. 

Beri naprej ...

Predavanje "Vem, kaj jem" v Svetem Juriju

V Domu Elizabeta v Svetem Juriju je v sredo, 3. oktobra potekalo predavanje z naslovom "Vem, kaj jem", ki mu je sledila delavnica predstavitve novega portala Zelene točke. 

Beri naprej ...

Predavanje s kulinarično delavnico Prigrizki naših otrok - takšni in drugačni v Bakovcih

V okviru projekta Pot do lokalne hrane je včeraj v dvorani Vaškega doma Bakovci potekalo predavanje s kulinarično delavnico za otroke, njihove starše in stare starše. 

Beri naprej ...

Vabilo na predavanje Vem, kaj jem v Svetem Juriju

Predavanje "Vem, kaj jem" bo potekalo v sredo, 3. oktobra 2018 ob 14. uri, v prostorih doma starejših občanov. 

Beri naprej ...

Predavanje o pogostih, a neprimernih prigrizkih otrok na dogodku v Šalovcih

Na Osnovni šoli Šalovci smo v soboto, 29. 9. 2018, v okviru dogodka Zdrav duh v zdravem telesu izvedli predavanje za odrasle z naslovom "Pogosti, a neprimerni prigrizki otrok".   

Beri naprej ...

Vabilo na predavanje s kulinarično delavnico v Bakovcih

Predavanje s kulinarično delavnico bo 2. oktobra 2018 ob 17. uri v prostorih Vaškega doma Bakovci. 

Beri naprej ...

Vabilo na predavanje Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok

V okviru projekta Pot do lokalne hrane, katerega partner je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, bo izvedenih pet motivacijsko edukativnih predavanj, ki bodo podkrepljena s praktičnimi primeri. 

Beri naprej ...

Vabilo na delavnico Razigrana matematika

Ali je matematika lahko zabavna, igriva? Katarina Rozmarič in Mateja Kolmanko iz Vrtca Murska Sobota sta pripravili posebno delavnico o matematiki v okviru knjižnice igrač.

 

Beri naprej ...

Vabilo v Knjižnico igrač

Knjižnica igrač v igralnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota z novim šolskim letom ponovno odpira svoja vrata.

Beri naprej ...

Center za zdravje in razvoj na svetovnem srečanju o hrani - World Food Summit - v Kopenhagnu na Danskem

Od 27. avgusta do 1. septembra 2018 je v Kopenhagnu na Danskem potekalo srečanje projektnih partnerjev v mednarodnem projektu Learn 4 Health. 

Beri naprej ...

Otvoritev razstave Srce riše

Danes popoldan smo v prijetnem knjižničnem okolju in v družbi srčnih ljudi otvorili razstavo Srce riše kot del medijske kampanje Nepopustljivo srce.

Beri naprej ...

Novi turistični produkti in paketi v okviru projekta Green Exercise

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je skupaj z zunanjim izvajalcem pripravil štiri delavnice za oblikovanje turističnih produktov in paketov v okviru projekta Green Exercise.

Beri naprej ...

Poletni tabor za otroke Green Exercise 2018

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota pripravlja med 16. in 21. julijem 2018 Poletni tabor za otroke Green Exercise, ki bo potekal v Športno-rekreacijskem centru v Martjancih. 

Beri naprej ...

RegioHelp Call for Papers

Call for papers (poziv avtorjem) za Mednarodno znanstveno in strokovno konferenco o socialnem in zdravstvenem managementu (SHM 2018).

Beri naprej ...

24. letni sestanek Mreže regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije

Med 11. in 12. junijem 2018 je potekal 24. letni sestanek Mreže regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije.

Beri naprej ...

Otvoritev Zelenega parka na Gornjem Seniku

V četrtek, 14. junija 2018, so na Gornjem Seniku odprli nov Zeleni park v okviru projekta GreenExercise.

Beri naprej ...

Ozaveščanje o srčnem popuščanju na soboškem kopališču

Na soboškem kopališču smo postavili table o srčnem popuščanju v sklopu Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju.

Beri naprej ...

Srce na radijskih valovih

V okviru medijske kampanje Nepopustljivo srce informiramo in obveščamo poslušalce, bolnike s srčnim popuščanjem ter njihove svojce.

Beri naprej ...

Ozaveščanje o srčnem popuščanju na dogodku v Razkrižju

V Občini Razkrižje so obeležili prvo obletnico delovanja ambulante družinske medicine in med drugim postavili table o srčnem popuščanju.

Beri naprej ...

Kongres Zveze za srčno popuščanje na Dunaju

Na Dunaju je od 26. do 29. maja 2018 potekal kongres Zveze za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju, katere seje udeležil tudi CZR.

Beri naprej ...

Drugo čezmejno srečanje Regiohelp

V torek, 29. maja je potekalo drugo čezmejno srečanje mreže institucij v okviru projekta Regiohelp.

Beri naprej ...

Sestanek nevladnih organizacij

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota se je udeležil skupnega sestanka nevladnih organizacij, ki je potekal 25. maja v Ljubljani.

Beri naprej ...

Srček riše - delavnica

V soboto 26. maja smo izvedli otroško delavnico Srce riše v Knjižnici igrač.

Beri naprej ...

Spomladanska šola 2018 - WHO novica

O naši Spomladanski šoli so pisali tudi na uradni strani Svetovne zdravstvene organizacije. 

Beri naprej ...

Srce hodi

19. maja, na svetovni dan nordijske hoje, smo na Maratonu treh src organizirali pohod Srce hodi.

Beri naprej ...

"Pot do lokalne hrane" na delavnici v Rakičanu

V ponedeljek, 21. 5. 2018 je v RIS dvorec Rakičan potekala delavnica na temo pomena lokalno pridelanega sadja in zelenjave v šolah in vrtcih. 

 

Beri naprej ...

Predstavitev projekta "Pot do lokalne hrane"

»Pot do lokalne hrane« je projekt, ki želi povezati lokalne ponudnike v celovito ponudbo lokalne hrane za javne zavode in zanje ustvariti logistično-distribucijsko pot.  

Beri naprej ...

Srce posluša

V torek, 8. maja 2018 je na Ekonomski šoli v Murski Soboti bilo izvedeno predavanje z naslovom "Ali lahko najbolj učinkovita črpalka popušča?".

Beri naprej ...

Nepopustljivo srce - Otvoritev interaktivne poti

V ponedeljek, 7.5. je potekal osrednji dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju na ploščadi Drevoreda Martina Luthra v Murski Soboti.

Beri naprej ...

Learn 4 Health - obisk Danske

Na Danskem je potekalo srečanje partnerjev projekta Learn 4 Health, ki se ga je udeležil tudi CZR.

Beri naprej ...

Spomladanska šola 2018 - Mednarodna dneva (torek, sreda)

V torek, 24. 4. in sredo, 25. 4. sta potekala mednarodna dneva Spomladanske šole, ki se ju je udeležilo več govorcev in predstavnikov različnih evropskih regij.

Beri naprej ...

Spomladanska šola 2018 - Nacionalni dan (ponedeljek)

V ponedeljek, 23. 4. je potekal prvi dan Spomladanske šole, to je nacionalni dan, ki so se ga udeležili zdravstveni delavci ter predstavniki in deležniki slovenskih zdravstvenih institucij.

Beri naprej ...

Ozaveščanje o srčnem popuščanju na sejmu Medical

Na sejmu Medical sta CZR in Splošna bolnišnica Murska Sobota predstavila Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju.

Beri naprej ...

Shaping Health stran

Shaping Health ima novo spletno stran.

Beri naprej ...

Srček riše

V okviru kampanje Nepopustljivo srce smo organizirali delavnico Srce riše za otroke.

Beri naprej ...

Sejem Medical 2018

Od 17. - 19. 4. 2018 je v Gornji Radgoni v prostorih Pomurskega sejma, potekal 3. mednarodni sejem sodobnega zdravstva – MEDICAL.

Beri naprej ...

Srce kolesari

Ob svetovnem dnevu zdravja smo izvedli akcijo Srce kolesari s pomurskimi upokojenci.

Beri naprej ...

Posledice prekomernega sedenja na šolarjev organizem

Sedeč način življenja povečuje tveganje za presnovni sindrom in z njim povezanimi obolenji. Preberite raziskavo.

Beri naprej ...

Knjižnica igrač - druga delavnica

Vabljeni v Knjižnico igrač vsako soboto v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota med 10. in 12. uro.

Beri naprej ...

Srčno popuščanje - obisk bolnišnice

Na pustni torek smo se CZR-jevci v sklopu promocijske kampanje, našemili v logotip našega projekta POOSP in obiskali Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Beri naprej ...

Vabilo na delavnice Jem lokalno 2

V sodelovanju s Poro, razvojno agencijo Gornja Radgona, smo izvedli delavnice v sklopu projekta Jem lokalno 2.

Beri naprej ...

Delavnici Jem lokalno 2

V sklopu projekta Jem lokalno 2, sta potekali delavnici »Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok«.

Beri naprej ...

Ustvarjalna delavnica v knjižnici igrač

Obiščite prvo ustvarjalno delavnico v Knjižnici igrač in sicer 3. februarja.

Beri naprej ...

Zdrav poZdrav - 3. oddaja

Vabljeni k ogledu novega dela oddaje Zdrav poZdrav.

Beri naprej ...

Vzpostavljanje krožnega gospodarstva v Pomurju

Mensana vzpostavlja krožno gospodarstvo v Pomurju, s ponovno uporabo odloženega in odvrženega tekstila, pohištva, stanovanjske, poslovne opreme ter računalniške opreme.

Beri naprej ...

Publikacija Trajnostni razvoj v Walesu in drugih regijah v Evropi

Mreža regij za zdravje je izdala novo publikacijo "Trajnostni razvoj v Walesu in drugih regijah v Evropi - doseganje zdravja in pravičnosti za sedanje in prihodnje generacije"

Beri naprej ...

Pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj v Budincih

Kulturno-umetniško društvo Budinci je v soboto, 6. januarja, pripravilo tradicionalni pohod "Trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj".

Beri naprej ...

Študija primera o regiji Pomurje v sodelovanju s TARSC-om

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je s študijo primera o regiji Pomurje zastopal Slovenijo pri TARSC-u, Centru za usposabljanje in raziskave. 

Beri naprej ...

REGIO HELP - pomoč in dostopnost do različnih institucij

Veliko težav, ki se pojavljajo vsakodnevno večini uporabnikov, želimo preko posebnega računalniškega sistema omiliti oz. odpraviti. Projekt ponuja rešitev v obliki samo-učečega se sistema za upravljanje znanja in podatkov.

Beri naprej ...

Druga delavnica Jem lokalno II v Radencih

V torek, 21. novembra 2017 je potekala druga delavnica v okviru projekta Jem lokalno II na temo "Pogosti, a neprimerni prigrizki otrok«.

Beri naprej ...

Zdrav poZdrav - 2. oddaja

Vabljeni k ogledu druge oddaje!

Beri naprej ...

Delovno srečanje RAS Mura

V petek, 8.12. je potekalo delovno srečanje v Martjancih.

Beri naprej ...

Mednarodna nagrada za Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

Program Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki se izvaja na slovenskih osnovnih šolah, je dobil nagrado FDI.

Beri naprej ...

SZO Mreža regij za zdravje - WHO Regions for health network

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je član Mreže regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije, kjer sodelujemo v nadzornem odboru in koordiniramo vsebinsko področje vključevanja zdravja v regionalni razvoj.

Beri naprej ...

Zdrav poZdrav

Skupaj s TV AS ustvarjamo oddajo Zdrav poZdrav s prispevki o zdravem načinu življenja.

Beri naprej ...

Jesenska šola javnega zdravja 2017

Med 14.-15. novembrom 2017 je v Zdravilišču Radenci potekala Jesenska šola javnega zdravja 2017.

Beri naprej ...

10. Evropska konferenca o javnem zdravju

Med 1. in 4. novembrom 2017 je v Stockholmu potekala 10. Evropska konferenca o javnem zdravju.

Beri naprej ...

Novinarska konferenca Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju

Utrinki z novinarske konference za predstavitev Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju.

Beri naprej ...

Opravljene meritve na osnovni šoli v Cezanjevcih

Na Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci smo opravili meritve otrok, ki so bili v šolskem letu 2016/2017 vključeni v že končan projekt On the move.

Beri naprej ...

Otvoritev zelenega parka v Prosenjakovcih

27.10. smo odprli nov zeleni park v okviru projekta Green Exercise.

Beri naprej ...

Aktivnosti na Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci

V mesecu oktobru, so v črenšovski osnovni šoli obeležili teden otroka, ki je potekal med 2. in 8. oktobrom.

Beri naprej ...

Študijski obisk v Spodnji Avstriji o čezmejnem zdravstvenem varstvu

Med 20. in 22. septembrom 2017 je v Sankt Pöltnu potekal študijski obisk z naslovom "Čezmejno zdravstveno varstvo".

Beri naprej ...

Družabna omrežja

Pridružite se nam na naših socialnih omrežjih! 

Beri naprej ...

Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti

Na 67. zasedanju regionalnega odbora SZO za Evropo, ki je potekalo med 11. in 14. septembrom 2017 v Budimpešti, je sodeloval tudi Peter Beznec, direktor CZR Murska Sobota.

Beri naprej ...

Prvo čezmejno srečanje projektnih partnerjev in institucij

Srečanje je služilo predvsem izmenjavi mnenj, izkušenj in primerov dobrih praks med partnerji projekta in deležniki socialnih in zdravstvenih institucij iz regij Pomurje in Voitsberg. 

 

Beri naprej ...

Predstavitev dela CZR na 12. "FestivalEconomia" v Trentu

Letošnji Festival ekonomije, že 12. po vrsti, je postregel z množico strokovnih predavanj, na enem izmed njih smo predstavili tudi dolgoletno delo našega centra.

Beri naprej ...

Odprli prvi Zeleni park na Dolnjem Seniku

Na Dolnjem Seniku so odprli prvi Zeleni park v sklopu Green Exercise. 

Beri naprej ...

Motivacijske delavnice za učence Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci

 

Beri naprej ...

Zadnje družinsko srečanje On the move

Vabimo Vas na še zadnje družinsko srečanje On the move. 

Beri naprej ...

Javni poziv organizacijam k sodelovanju v projektu Regiohelp v okviru vzpostavitve bilateralne ponudbe storitev

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota vabi organizacije k sodelovanju v okviru projekta »Regiohelp«. Glavni cilj projekta je nadgradnja bilateralnega upravljanja. 

 

Beri naprej ...

Evropski in svetovni teden cepljenja 2017

 

Beri naprej ...

On the Move - Sladkor v hrani in pijači na sejmu Medical

Praktična delavnica s štetjem sladkorjev v hrani in pijači, ki so najpogosteje na naših mizah, odpira oči in spodbuja k premisleku o tem, kako izbirati hrano in pijačo, brez tega, da bi globlje segli v žep.

Beri naprej ...

On the move - začetek zanimivih aktivnosti za otroke

Pripravljamo zanimive športne programe za otroke med 4 in 7 letom starosti, da bi pripomogli h gibanju in učenju motoričnih sposobnosti otrok na zabaven način.

Beri naprej ...

Srečno 2017!

Želimo Vam srečno novo leto!

Beri naprej ...

2. Mozaik goričkih dobrot na Turmanovi kmetiji

Vabljeni na 2. Mozaik goričkih dobrot, ki ga v nedeljo, 20. novembra pripravlja Turmanova kmetija v sodelovanju z lokalnimi gostinskimi ponudniki.

Beri naprej ...

3. kulinarična delavnica On the move v Cezanjevcih

Otroci in starši vabljeni na kulinarično delavnico v vrtec Cezanjevci v soboto, 19. 11. 2016 od 10.00 do 12.00 ure - slasten klovn in zabavno umivanje zobkov bo le del veselega in igrivega dopoldneva.

Beri naprej ...

2. kulinarična delavnica On the move v Moravskih Toplicah

Vsi otroci skupine 5-6 in starši vabljeni na kulinarično ustvarjanje, zabavanje in umivanje zobkov v Vrtec Moravske Toplice v petek, 18. 11. 2016 od 16.30 do 18.30 ure.

Beri naprej ...

1. kulinarična delavnica On the move na Pušči

Dragi starši in otroci vrtca Romano! V petek vabljeni na zanimivo, poučno in predvsem ZABAVNO kulinarično delavnico, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Pušča od 17. do 19. ure! Otroci naj s sabo prinesejo zobne ščetke.

Beri naprej ...

Evropska konferenca javnega zdravja

Evropska konferenca javnega zdravja 2016 z naslovom Vsi za zdravje, zdravje za vse bo letos na Dunaju, in sicer 9 - 12. novembra. 

Beri naprej ...

Srečanje RAS Mura v Renkovcih

V okviru regionalne akcijske skupine za vlaganje v zdravje in razvoj Pomurja - RAS Mura vabljeni na delovno srečanje v petek, 14. 10. 2016 ob 11. uri v Center BIO doživetje, Renkovci.

Beri naprej ...

Moč sodelovanja za zdravje

Moč sodelovanja za zdravje je slogan letošnjega kongresa medicinske informatike.

Beri naprej ...

On the Move

Oglejte si zanimiv video s prikazom vaj za otroke med 4.in 7. letom starosti. 

Beri naprej ...

Vabilo na Kick off konferenco projekta Green Exercise

Vabimo na Kick-off konferenco o projektu ”Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji".

Beri naprej ...

Povečati privlačnost območja sodelovanja preko Zelenih parkov


Začeli smo s prvimi aktivnostmi v projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska - Green Exercise. 

 

Beri naprej ...

Srečanje RAS Mura v Martjancih

Vabimo vas na delovno srečanje! 

Beri naprej ...

Zaključek Poletne šole 2016 - End of Summer School 2016

Končala se je Poletna šola Ljubljana 2016. Odprla jo je ministrica za zdravje RS Milojka Kolar Celarc. Udeleženci so bili zelo zadovoljni.

Beri naprej ...

Poletna šola 2016

Naslov letošnje Poletne šole je »Zagovorništvo in prenos ključnih ugotovitev ter dokazov v jezik različnih ciljnih skupin in deležnikov za medsektorske akcije za večjo enakost v zdravju in blaginjo«.

Beri naprej ...

Novinarska konferenca ob zaključku projekta NAZDRAVJE

Vabljeni v petek ob 10.30 v infopisarno 65+, na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani.

Beri naprej ...

Z gibanjem v pomlad

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota vabi na pomladno gibanje v soboto, 2. aprila 2016.

Beri naprej ...

Srečanje širiteljev v Razkrižju

Dne 19. 2. 2016 se v Razkrižju ponovno srečajo širitelji zdravega in aktivnega staranja.

Beri naprej ...

Usposabljanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja na Hodošu

Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja širiteljev zdrave in aktivne starosti.

Beri naprej ...

Drugi del usposabljanja organizatorjev programov v projektu NAZDRAVJE

ZDUS vabi na zaključek usposabljanja z zanimivim programom v četrtek, 18. 2. 2016 v DOSOR v Radence.

Beri naprej ...

SLEDI, ko sedanjost na(d)gradi preteklost

V Radencih so se lotili SLEDI, zanimivih pogovorov o medgeneracijskem sodelovanju in še čem. Prvi dogodek bo v sredo, 10. 2. 2016 ob 18.30 uri.

Beri naprej ...

Usposabljanje organizatorjev programov zainteresiralo več kot 60 ljudi

V Murski Soboti se je usposabljanja organizatorjev programov aktivnega in zdravega staranja v okviru projekta NAZDRAVJE udeležilo več kot 60 ljudi, ki so se usposabljali na različnih področjih kulture, znanja so jim podajali številni strokovnjaki.

Beri naprej ...

DOSOR Radenci vabi na predstavitev rezultatov projekta NAZDRAVJE

V petek, 4. 12. 2015 vabljeni, da spoznate Mobilno rehabilitacijsko službo in strokovno podporo neformalnim oskrbovalcem starejših oseb na domu.

Beri naprej ...

Usposabljanje organizatorjev programov

Vabljeni na usposabljanje v okviru projekta NAZDRAVJE v četrtek, 21.1.2016 v Grajsko dvorano v Murski Soboti.

Beri naprej ...

Usposabljanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja v Veržeju

Med 11. in 14. januarjem bo potekalo že četrto usposabljanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja v okviru projekta NAZDRAVJE. Tokrat je na vrsti Veržej.

Beri naprej ...

Pohod Trej kralof na Pouti po dolaj pa bregaj

V soboto, 2. januarja vstopite v Novo leto 2016 na Pouti po dolaj pa bregaj.

Beri naprej ...

Mozaik goričkih dobrot z ličnimi lokalnimi domačimi izdelki

V mesecu decembru vam naj domači, lično pripravljeni zdravi lokalni izdelki iz mozaika goričkih dobrot pričarajo kanček prazničnega vzdušja.

Beri naprej ...

Zaključno srečanje širiteljev zdrave in aktivne starosti v Ljutomeru

V ponedeljek, 14. decembra 2015 se bodo v Ljutomeru srečali širitelji zdravega in aktivnega staranja.

Beri naprej ...

Sestanek koordinatorjev Društev upokojencev v Pomurju

Koordinatorji in koordinatorke v društvih upokojencev v Pomurju vabljeni na delavnico za vnos podatkov izvedene ankete v okviru projekta NAZDRAVJE v sredo, 9. 12. 2015.

Beri naprej ...

ZDUS vabi na izobraževanje prostovoljcev / anketarjev

Izobraževanje anketarjev v okviru projekta NAZDRAVJE bodo izvedli v Hiši sadeži družbe v ponedeljek, 30. 11. 2015.

Beri naprej ...

Mozaik goričkih dobrot

V nedeljo, 29. 11. 2015 vabljeni na prvi Mozaik goričkih dobrot na Pertočo.

Beri naprej ...

Izobraževanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja v Črenšovcih

Vabljeni na izobraževanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja v Črenšovce od 23. do 26. 11. 2015.

Beri naprej ...

Izobraževanja širiteljev zdravega in aktivnega staranja v Ljutomeru

V Ljutomeru bo med 2. in 5. 11. potekalo izobraževanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja pod vodstvom dr. Božidarja Voljča.

Beri naprej ...

Izobraževanje v okviru projekta NAZDRAVJE v Ljutomeru

Usposabljanje širiteljev zdrave in aktivne starosti bo potekalo v ponedeljek, 2. novembra 2015 ob 19. uri v prostorih učilnice Rdečega križa Slovenije.

Beri naprej ...

Akcija Pripelji srečo v službo končana

Nacionalna kolesarska pobuda je prikolesarila do cilja.

Beri naprej ...

Jesenski bazar na Gradu že desetič

V soboto, 17. oktobra 2015, bo že deseti jesenski bazar na Gradu. Številne zanimive aktivnosti in vlakec do Vulkanije!

Beri naprej ...

f3ŽO

V Ljubljani bo med 29. septembrom in 1. oktobrom že 15. festival za tretje življenjsko obdobje, kjer bomo predstavili projekt NAZDRAVJE.

Beri naprej ...

Pripelji srečo v službo

Uporaba kolesa za pot v službo te zjutraj prebudi in napolni z energijo za ves dan. Deluje protistresno, je dobra za zdravje, okolje in denarnico ter ne povzroča skrbi s parkiranjem. 

Beri naprej ...

Evropski pokal v nordijski hoji

Vabimo vas, da se nam pridružite na Evropskem pokalu v nordijski hoji!

Beri naprej ...

Povabilo k sodelovanju

Javno povabilo k sodelovanju prostovoljcev in k praktičnim izobraževanjem v okviru projekta Nazdravje.

Beri naprej ...

Razpis nordijska hoja 2015

Športno društvo Radenci, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Zavod za turizem in šport Radenci prirejajo 35. maraton treh src-tekmo v nordijski hoji.

Beri naprej ...

Zdravje 2020

Prevod dokumenta "Zdravje 2020", ki ga je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija.

Beri naprej ...

Bambini - Zakladnica igrač

Spodbujamo igrače, ki promovirajo alternativne in trajnostne oblike mobilnosti.

Beri naprej ...

Razpis 35.maraton treh src-tekma v nordijski hoji

V priponki najdete razpis na 35. maraton treh src-tekma v nordijski hoji.

Beri naprej ...

Dogodivščine za vso družino v Pomurju

Začenjajo se družinske počitnice v Pomurju v novi preobleki. Vabljeni na nepozabne počitnice, polne dogodivščin in zabave v pomurskih družinskih centrih.

Beri naprej ...

Športno-integrativna prireditev v Kapfenbergu

Integrirana ekipa otrok tretje in četrte osnovne šole iz Murske Sobote na integracijski športni prireditvi v Kapfenbergu v Avstriji dosegla vrhunske rezultate.

Beri naprej ...

Predstavitev projekta HEALTHY in kampanje Dnevnik potovanj na konferenci za novinarje

12. avgusta 2014 je bila v sodelovanju z NIJZ OE MS izvedena konferenca za novinarje, kjer se je podrobneje predstavil projekt HEALTHY.

Beri naprej ...

Pot prijateljstva – dobrodelni pohod od Cankove do Šmarjeških Toplic

Na pobudo pobratenih občin, smo se odločili za priprave na prvi pohod iz prekmurskih gričev in ravnin do dolenjskih bregov.

Beri naprej ...

Poletna šola 2014 - Delo v skupinah

Udeleženci Poletne šole so sodelovali tudi pri delu v štirih delovnih skupinah, obravnavale so se različne tematike, glede na področje zanimanja. 

Beri naprej ...

Dan odprtih vrat športa Ljutomer 2014

Športna zveza Ljutomer, ob zaključku športno bogatega poletja odpira vrata javnih športnih objektov v Ljutomeru s predstavitvijo preko 20 športnih panog.

Beri naprej ...

Maraton treh src

V Radencih se je 18. maja 2013 odvijal 33. Maraton treh src. Nordijska hoja je bila organizirana že četrtič v sklopu maratonskih aktivnostih.

Beri naprej ...

Razdeljenih 1630 odsevnih brezrokavnikov sodelujočim otrokom v kampanji Dnevnik potovanj

Ob koncu šolskega leta 2013/2014, v katerem se je v okviru projekta "HEALTHY" prvič izvajala kampanja Dnevnik potovanj v skupaj kar 33-ih vrtcih širom Pomurja, smo razdelili odsevne brezrokavnike. 

Beri naprej ...

Z biciklinon kre Müre in med goricami

Z biciklon kre Müre je kolesarsko-rekreacijska prireditev, kjer se lahko vsi ljubitelji kolesarjenja individualno ali z družino podajo po treh različno dolgih trasah.

Beri naprej ...

Kampanja Dnevnik potovanj ponovno povezuje vrtce v Pomurju

V okviru projekta "HEALTHY" se v obdobju med 26.majem in 30. majem 2014 v 33-ih vrtcih širom Pomurja že tretjič in obenem zadnjič.

Beri naprej ...

48. Državno srečanje mladih raziskovalcev

19.maja 2014 bo na Gimnaziji in Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti 48. Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije.

Beri naprej ...

Kampanja Dnevnik potovanj ponovno vzpodbudila k aktivnemu potovanju v vrtec

V okviru projekta "HEALTHY" se v obdobju med 31. marcem in 4. aprilom 2014 v 33-ih vrtcih širom Pomurja že drugič v šolskem letu izvaja kampanja Dnevnik potovanj.

Beri naprej ...

Usposabljanje gostincev

Vabljeni na strokovno usposabljanje gostincev za pripravo ekoloških menijev-Ekološki bazar na Ekosocialno kmetijo Korenika Šalovci.

Beri naprej ...

Znova predstavljamo ekološko košarico

V okviru projekta "Bioexperience" Vas vabimo  na predstavitev mreže ekoloških pridelovalcev Pomurja za pripravo ekološke košarice.

Beri naprej ...

Vabljeni na predstavitev ekološke košarice

V okviru projekta "Bioexperience" vas vabimo na predstavitev ekološke košarice, ki bo v sredo, 12.marca 2014 ob 17.00 uri v prostorih predavalnice Hiša Sadeži Družbe.

Beri naprej ...

Delavnica Invalidom prijazna športna društva

V petek, 7. marca 2014 vabljeni na delavnico "Invalidom prijazna športna društva", ki bo v konferenčni sobi Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota ob 17. uri.

Beri naprej ...

Usposabljanje za ekološke pridelovalce

V torek, 18. 2. 2014 vabljeni na usposabljanje za ekološke pridelovalce ob 17. uri.

Beri naprej ...

Ekološki bazar na Marofu

V ponedeljek, 17. 2. 2014 vabimo vse gostince na usposabljanje za pripravo ekoloških menujev na Ekološki bazar na Marof.

Beri naprej ...

Vse o ... ekološki košarici v Pomurju

Predstavljamo mrežo ekoloških pridelovalcev Pomurja, partnersko kmetovanje in ekološko košarico...

Beri naprej ...

Končal se je projekt Družinski centri

Konec decembra se je zaključilo izvajanje dvoletnega projekta Družinski centri!

Beri naprej ...

Strokovno izobraževanje vzgojiteljev na Madžarskem

V okviru projekta "Healthy" smo izvedli izobraževanje za vzgojitelje na Madžarskem.

Beri naprej ...

Bilateralno srečanje s predstavniki Inštituta za varovanje zdravja RS

Predstavniki IVZ RS so predstavili konkretna področja dela, na katerih bi želeli sodelovati z Direktoratom za zdravje Kraljevine Norveške.

Beri naprej ...

Ekološki center SVIT na tržnici

Vsak teden zdrava lokalna hrana na tržnici v Murski Soboti, kjer lahko nabavite moke, kaše, testenine, vse iz lokalnih in ekološko certificiranih surovin.

Beri naprej ...

Posvet o ekološkem kmetijstvu

V torek, 26. 11. 2013 vabljeni na strokovni bilateralni posvet na temo "Tržne priložnosti za ekološko kmetijstvo v obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko".

Beri naprej ...

Kampanja Dnevnik potovanj

Med 9. septembrom in 25. oktobrom 2013 se bodo v pomurskih vrtcih začele prvič izvajati načrtovane projektne aktivnosti projekta "HEALTHY". Jedro aktivnosti predstavlja kampanja Dnevnik potovanj.

Beri naprej ...

Izvedena izobraževalna delavnica za vzgojitelje

V četrtek, 29.8.2013 se je odvijala izobraževalna delavnica za vzgojitelje. Delavnice se je udeležilo 80 vzgojiteljev iz 33 vrtcev Pomurske regije.

Beri naprej ...

Mednarodni Dan srca

V nedeljo 29. 9. in v ponedeljek 30. 9. vas vabimo na Mednarodni dan srca, ki se bo odvijal med 9. in 12. uro v Zdravilišču Radenci. 

Beri naprej ...

Kampanja Dnevnik potovanj se je predstavila na Evropskem tednu mobilnosti 2013 v Murski Soboti

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo, v četrtek 19. septembra 2013, na Trgu kulture v Murski Soboti, predstavili kampanjo Dnevnik potovanj.

Beri naprej ...

Analiza stanja anketnih vprašalnikov

V okviru projekta Equity se je zaključilo anketiranje športnih društev glede možnosti in dostopnosti invalidov v športna društva in športne panoge.

Beri naprej ...

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota bo tudi letos sodeloval na Mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Razstavljalce, ki se odločijo za sodelovanje, prosimo, da izpolnijo prijavnico. 

Beri naprej ...

Izobraževalna delavnica za vzgojitelje

V četrtek, 29. 8. 2013 se bo izvedla izobraževalna delavnica za vzgojitelje o kampanji Dnevnik potovanj v vrtcu. Več v vabilu.

Beri naprej ...

Otvoritev novih igral v športnem parku Črenšovci

Občina Črenšovci in Center za zdravje in razvoj Murska Sobota predstavljata nova zanimiva igrala v športnem parku Črenšovci 19. 8. 2013 od 17.30 ure dalje.

Beri naprej ...

Delavnica za člane RAS MURA

1. avgusta ste člani Regionalne akcijske skupine za vlaganje v zdravje in razvoj MURA vabljeni na delavnico. Prijave zbiramo do 26.7.2013.

Beri naprej ...

Projekt Zdrave skupnosti - Healthy

Projekt Zdrave skupnosti s sloganom zdravo, aktivno in varno v vrtec.

Beri naprej ...

Z biciklon kre Müre

V torek, 25. 6. 2013 bo v Radencih potekalo kolesarsko-rekreacijska prireditev, ki se bo pričela med 9. in 10. uro izpred hotela Radin.

Beri naprej ...

Družinski centri na sejmu Naturo

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je na sejmu Naturo predstavil katalog Družinski centri v Pomurju in na avstrijskem Štajerskem.

Beri naprej ...

Z biciklom kre Mure

Pridružite se nam na kolesarjenju ob Muri! 

Beri naprej ...

Tematske pohodniške poti v Sloveniji

V petek, 31. maja, ob 9. uri, ste vabljeni na grad Rajhenburg v Brestanico, kjer bo posvet na temo Tematske pohodniške poti v Sloveniji. Pohitite s prijavami! 

Beri naprej ...

KulinaRa

V okviru projekta KulinaRa bodo potekale različne kulinarične delavnice. Pohitite s prijavami!

Beri naprej ...

Ogled dobrih praks na Gornjem Seniku

V ponedeljek, 27. 5. 2013 vas vabimo, da se udeležite Ogleda dobrih praks na Gornjem Seniku na Madžarskem.

Beri naprej ...

Rajski festival 2013

MIKK in Krajinski park Goričko organizirata v četrtek, 23. maja 2013, Rajski festival 2013 in po tej poti vabimo člane društev na prijeten filmsko-kulturni večer.

Beri naprej ...

Družinski centri na Frühlingsfestu

Na festivalu Frühlingsfest na Dunaju smo predstavili katalog Družinski centri v Pomurju in na avstrijskem Štajerskem.

Beri naprej ...

Družinske počitnice v Pomurju in na avstrijskem Štajerskem

Izšel je katalog »Družinski centri v Pomurju in na avstrijskem Štajerskem«. Katalog je izdal Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, v okviru projekta Family Centres, skupaj s Steiermark Tourismus.

Beri naprej ...

Pohod v Murski šumi

Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju vabi vse, ki uživate v hoji po naravi, na pohod po Murski šumi. Pohod bo potekal v soboto, 20. 4. 2013, ob 9. uri, izpred vaškega doma na Pince Marofu.

Beri naprej ...

Pohod v okviru sejma Naturo

Center za nordijsko hojo Pomurja in sejem Naturo prirejata Pohod s pomurskimi poslanci, ki bo v soboto, 20. 4. 2013 ob 10.00 uri s štartom izpred Zdravilišča Radenci.

Beri naprej ...

Občina Ljutomer ob boku zmagovalnega škotskega mesta Aberdeen

Marca 2013 se je v Bruslju odvijala zaključna slovesnost natečaja za najboljši pripravljeni trajnostni urbani načrt mobilnosti v letu 2012.

Beri naprej ...

Dan odprtih vrat v Ratkovcih

Občina Moravske Toplice pridružuje akciji Dan odprtih vrat in vas vabi v prenovljen Gasilski dom v Ratkovce na Goričko v četrtek, 14. 2. 2013 od 13. do 16. ure.

Beri naprej ...

Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč

Vabljeni na tradicionalni pohod ob reki Muri, ko se obeležuje svetovni dan mokrišč, dne 2. februarja 2013!

Beri naprej ...

Predstavitev rezultatov projekta Hiking & Biking

V petek, 18. januarja 2013 ob 10:00 uri bomo predstavili rezultate projekta Hiking & Biking. Razdelili bomo nove pohodniške in kolesarske karte Pomurja.

Beri naprej ...

Pohod v Budincih

Razgibajte se na pohodu, takoj po novem letu v Budincih in obiščite Slovensko Porabje! 6. januar 2013 ob 10. uri.

 

Beri naprej ...

Končal se je čezmejni projekt Hiking & Biking

Več kot tri in pol leta trajajoči projekt prinesel regiji preko 275 km označenih kolesarskih poti, in preko 250 km označenih pohodnih poti in poti za nordijsko hojo. Pripravljeni številni turistični produkti s sodelovanjem več kot 22 občin in lokalnih skupnosti Pomurja.

Beri naprej ...

Film Po poti srčkov

V okviru evropskega projekta »Active Access« se je za osnovne šole pripravil krajši film z naslovom "Skupaj po poti srčkov", s katerim smo izpostavili problematiko povečanega prometa v okolici šol.

Beri naprej ...

Predstavitev EKOLOŠKE KOŠARICE

V okviru projekta »Bio experience« Vas vabimo na predstavitev mreže ekoloških pridelovalcev Pomurja za pripravo ekološke košarice, ki bo: v ponedeljek, 12. novembra 2012 ob 17.00 uri.

Beri naprej ...

Zaključna mednarodna konferenca projekta Active Travel Network

Ob zaključku projekta Active Travel Network se je od 6. do 7. novembra 2012 v mestu Weiz (Avstrija) odvijala zaključna mednarodna konferenca, kjer so se predstavili doseženi rezultati izvedenega projekta. 

Beri naprej ...

Koledar prireditev za družine v krompirjevih počitnicah

V okviru projekta Centri za družine na Štajerskem in v Pomurju - Otroški smeh brez meja, z akronimom Family Centres je na pobudo Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota nastala prva skupna družinam prijazna ponudba Pomurja.

 

Beri naprej ...

Evropski teden mobilnosti

Akcija imenovana Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja na temo trajnostne mobilnosti v Evropi.

Beri naprej ...

Naj pot

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za turizem in internacionalizacijo objavljajo tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2012.


Beri naprej ...

Delam s srcem

V Radencih bo v nedeljo, 30. 9. 2012 potekal dogodek: Delam s srcem zase in za zdravo srce moje družine.

Beri naprej ...

Dan odprtih vrat ZD Ljutomer

V soboto 22. septembra 2012 je v Zdravstvenem domu Ljutomer potekal dan odprtih vrat, kjer je s promocijskimi aktivnostmi sodeloval tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Obiskovalcem smo predstavili aktivnosti na področju mobilnosti in gibanja, s poudarkom na informacijah o pohodnih in kolesarskih poteh v naši regiji.

Beri naprej ...

Evropski teden mobilnosti 2012

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je bila izvedena izobraževalna delavnica z naslovom "Vidiki varnosti in nevarnosti kolesarjev na cesti",  na poligonu podjetja Španik, Noršinska ulica 8, 9000 Murska Sobota.

 

Beri naprej ...

Zdrava lokalna kulinarika na Jenamena! festu

V okviru projekta "Zdrava lokalna kulinarika na prireditvah" se je predstavilo nekaj receptov na množičnih prireditvah in sicer na Naši Poljani v Mali Polani, na Mlinarskih dnevih in na festivalu Jenamena! v Črenšovcih.

Beri naprej ...

Sosed k sosedu - promocijsko-dokumentarni film

V okviru triletnega projekta Sosed k sosedu je nastal zanimiv dokumentarno-promocijski film, ki prikazuje planiranje, izvajanje, sodelovanje in izvedbo projektnih aktivnosti cele palete partnerjev, sodelavcev in drugih, ki so v projektu sodelovali.

Beri naprej ...

Biodoživetje na 50. Agri

Biodoživetje na 50. AGRI je bilo letos posebej posvečeno Pomurskim pridelovalcem in predelovalcem ter turističnim ponudnikom, ki v svoji ponudbi turistom, pohodnikom, izletnikom, skratka gostom ponujajo ekološko certificirane izdelke.

Beri naprej ...

Poletna šola javnega zdravja 2012 / Public Health Summer School 2012

Poletno šolo javnega zdravja 2012 letos organiziramo že drugič. Tema: Konceept enakosti v preventivi.

Beri naprej ...

Izpeljan Dan aktivne mobilnosti v Ljutomeru

Utrinki z uspešno izpeljane in množično obiskane prireditve v Ljutomeru.

Beri naprej ...

Dan aktivne mobilnosti občine Ljutomer

Vabljeni na Dan aktivne mobilnosti občine Ljutomer v soboto, 12. maja 2012.

Beri naprej ...

Otroške ulice

Namen otroških ulic je, da pridejo starši in njihovi otroci na sosedsko druženje, ki traja nekaj ur. Medtem ko se lahko otroci varno igrajo, starši pa mirno popijejo kavico in brezskrbno poklepetajo s sosedi, je promet med izvedbo »ulice« omejen, razigranim otrokom pa ne preti nevarnost mimo drvečih avtomobilov.

Beri naprej ...

Bambini

Partnerji v projektu Bambini si bodo prizadevali preko raznih aktivnosti doseči glavni cilj, to je okolju bolj prijazno in energijsko učinkovitejšo mobilnost za prihodnje generacije.

Beri naprej ...

Povezovanje in skupni nastop malih lokalnih ponudnikov na Kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni

Že od leta 2005 vsako leto sodelujemo na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, kjer na skupnem razstavnem prostoru povezujemo manjše lokalne ponudnike. 

Beri naprej ...

Poletna šola javnega zdravja o spremljanju neenakosti v zdravju

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Uradom Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji organiziral tridnevno poletno šolo javnega zdravja o spremljanju neenakosti v zdravju. 

Beri naprej ...

Sosed k sosedu

Cilj projekta je okrepitev kulturne identitete in izkoriščanje kulturnih potencialov regije. 

Beri naprej ...

Zadovoljni trgovci si želijo več pešcev

Potrebno je najti alternative avtomobilskemu prevozu. 

Beri naprej ...

Leonardo da Vinci

Program vseživljenjskega učenja 2007-2013, Leonardo da Vinci.

Beri naprej ...