Change language
  • ŠTUDIJA PRIMERA O REGIJI POMURJE
    V SODELOVANJU S TARSC-OM
  • JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM K SODELOVANJU
    V PROJEKTU "GREEN EXERCISE"
  • Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju
    Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti

ZDRAVJE IN TELESNA DEJAVNOST

Telesna dejavnost je poleg prehrane pomemben vedenjski dejavnik, ki vpliva na naše zdravje v vseh življenjskih obdobjih. Pogostost telesne dejavnosti, njena intenzivnosti in vrsta so pomembne determinante kroničnih nenalezljivih bolezni, lahko kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje, lahko pa varovalni dejavnik, ki zdravje krepi in pomaga pri izboljšanju kakovosti življenja. Ker želimo prispevati predvsem k varovalnim dejavnikom, na Centru za zdravje in razvoj Murska sobota izvajamo številne aktivnosti in ukrepe za več kakovostne in primerne telesne dejavnosti za različne ciljne skupine.