Change language
  • ŠTUDIJA PRIMERA O REGIJI POMURJE
    V SODELOVANJU S TARSC-OM
  • JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM K SODELOVANJU
    V PROJEKTU "GREEN EXERCISE"
  • Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju
    Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti

ZDRAVJE IN MOBILNOST

Predšolski in šolski otroci in njihovi starši ter vzgojitelji v vrtcih in učitelji v šolah, nosečnice, mlade družine, organizacije, splošna javnost, lokalna skupnost in strokovna javnost – vse to so ciljne skupine, s katerimi delamo in jim želimo približati transport, ki bo okolju bolj prijazen. Z različnimi aktivnostmi jih spodbujamo k pešačenju, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza, s čimer želimo obrniti trend povečevanja uporabe avtomobila predvsem na kratkih lokalnih vsakdanjih poteh.