Change language
  • ŠTUDIJA PRIMERA O REGIJI POMURJE
    V SODELOVANJU S TARSC-OM
  • JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM K SODELOVANJU
    V PROJEKTU "GREEN EXERCISE"
  • Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju
    Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti

ZDRAVJE IN HRANA

Zagotavljanje pogojev za boljšo kakovost življenja za vse je primarna naloga Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. K temu pripomore tudi pravilna prehrana, ki ima izrazit vpliv na naše zdravje. Pomembno je, da so prehranski vnos, prehranske navade in prehranski status primerni in so eden izmed varovalnih dejavnikov, ki krepi zdravje.