Change language
  • Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju
    Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti
  • JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM K SODELOVANJU
    V PROJEKTU "GREEN EXERCISE"
  • ŠTUDIJA PRIMERA O REGIJI POMURJE
    V SODELOVANJU S TARSC-OM

ZDRAVJE IN DOSTOPNOST

Dostopnost do informacij in storitev v današnji družbi, ki je informacijska družba, ne bi smela predstavljati težav. Pa vendar vedno znova naletimo na različne ovire in prepreke, ki dostopnost otežujejo ali onemogočajo. Večinoma so prikrajšane različne ranljive skupine, bodisi zaradi okolja, v katerem živijo, bodisi zaradi različnih statusov in omejitev, ki jih povzročajo različne okoliščine. Dostopnost je pomembna determinanta zdravja.