Change language
 • Predstavitev Pomurja in Slovenije na srečanju
  Svetovne zdravstvene organizacije v Budimpešti
 • JAVNI POZIV ORGANIZACIJAM K SODELOVANJU
  V PROJEKTU "GREEN EXERCISE"
 • ŠTUDIJA PRIMERA O REGIJI POMURJE
  V SODELOVANJU S TARSC-OM

Storitve

Cilj Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota je ustvarjanje pogojev za višjo kakovost življenja vseh prebivalcev Pomurja in za zmanjšanje neenakosti v zdravju. Načrtujemo in izvajamo projekte na področju zdravja in trajnostnega razvoja, vodimo strokovne dogodke in delavnice ter sodelujemo z lokalnimi in tujimi partnerji v različnih evropskih projektih. 

 • Usposabljanje in izobraževanje na področju medsektorskega sodelovanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju
 • Od ideje do izvedbe – načrtovanje projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev
 • Financiranje – prijave projektov na različne razpise za pridobitev virov financiranja
 • Izvedba projektov – projektno vodenje in poročanje
 • Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) po enotni metodologiji za investicijske projekte na področju javnih financ
 • Izdelava Analiz stroškov in koristi v skladu z navodili za izdelavo v Delovnem dokumentu 4 EK
 • Izdelava Študije izvedljivosti
 • Izdelava Poslovnih načrtov in Investicijskih elaboratov
 • Izdelava načrtov promocije zdravja na delovnem mestu
 • Načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnost
 • Center za nordijsko hojo Pomurja – predstavitve, treningi, promocija
 • Načrtovanje in izvedba strokovnih dogodkov – delavnice, konference, simpoziji, usposabljanja, izobraževanja