Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Zaključna prireditev projekta REGIO HELP

V Haus des Lebens Voitsberg so se včeraj na zaključni prireditvi zbrali partnerji projekta REGIO HELP ter predstavniki različnih slovenskih in avstrijskih institucij s področja sociale in zdravstva. 

Tri leta trajajoč projekt je bil zasnovan na podlagi družbenih izzivov, ki so jih slovenski in avstrijski partnerji Haus des Lebens, Nekom, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor zaznali na obeh straneh meje. Pri tem so se osredotočili na dva izziva, in sicer na organiziranost in dostopnost informacij glede iskanja ustrezne pomoči in ustreznih institucij s področja sociale in zdravstva, kar so partnerji izvedli preko spletne platforme LUIII, drug izziv, ki so ga zaznali, pa je bil kako bolje medsebojno povezati institucije z obeh strani meje z omenjenih področij. 

Tako je bila tudi zaključna prireditev namenjena pogovoru o družbenih izzivih in socialnem menedžmentu v moderni informacijski družbi, predstavitvi bilateralne izkušnje, ki so jo podale institucije, sodelujoče v projektu, stekel pa je tudi pogovor o trajnostnih učinkih projekta, ko so predvsem predstavniki institucij izpostavili svoja videnja in potrebe o nadaljevanju in nadgradnji projekta oziroma o njegovi trajnosti. Predstavniki projektnega partnerja Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor so na srečanju predstavili tudi rezultate dveh znanstvenih raziskav, in sicer kvalitativno in kvantitativno raziskavo med ponudniki socialnih in zdravstvenih storitev.  

Na srečanju je bila tudi premiera promocijskega filma LUIII, ki ga je s pomočjo zunanjega izvajalca pripravil Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Film je bil med udeleženci in projektnimi partnerji dobro sprejet, saj je, kot so izpostavili, zajel vse ključne poudarke projekta. 

Po uradnem delu srečanja je sledilo še druženje ob pogostitvi. 

 

Nazaj