Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Poletna šola javnega zdravja 2019

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) za Evropo, Mrežo regij za zdravje, Ministrstvom za zdravje (MZ) Republike Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pripravil zdaj že tradicionalno Poletno šolo javnega zdravja, tokrat poimenovano Poletna šola javnega zdravja o vplivu zdravstvenih sistemov na trajnostni razvoj lokalnih skupnosti. 

Letošnja poletna šola je potekala med 4. in 5. septembrom v ljubljanskem hotelu City, poleg slovenskih udeležencev iz NIJZ, MZ, zdravstvenih domov in centrov za krepitev zdravja so na dogodku sodelovali tudi predstavniki organizacij s področja javnega zdravstva iz tujine, in sicer so se poletne šole udeležili predstavniki iz Bolgarije, Italije, Španije, Avstrije, Litve, Finske in Velike Britanije. 

Program tokratne poletne šole je bil razdeljen na predstavitve z razpravami in na interaktivne delavnice, v katere so bili aktivno vključeni vsi udeleženci. Cilji letošnjega dogodka so bili namreč prikazati ekonomski odtis zdravstvenih sistemov na nacionalnih in regionalnih gospodarstvih v posameznih evropskih državah SZO, razpravljati o potencialu zdravstvenih sistemov pri načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostnega razvoja v lokalnih skupnostih ter zagotavljati možnosti za izmenjavo znanja, dobrih praks in inovativnih pristopov za povečanje ekonomskih in družbenih dobrobiti zdravstvenih sistemov v lokalnih skupnostih, kar je bilo najbolje izraženo skozi interaktivne delavnice in razprave po posameznih predstavitvah. 

Celotno poletno šolo sta letos strokovno vodili Petra Založnik in Marjana Romanović iz podjetja Corvita. 

Posamezne predstavitve so na voljo v spodaj priloženih dokumentih. 

 

Nazaj