Change language
 • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
  SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
 • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
  V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
 • REGIO HELP
  pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Zaključek Poletne šole 2016 - End of Summer School 2016

For program, presentations and photos of the Summer School Ljubljana 2016, please click HERE.

Publication of the news item about the Summer School Slovenia, Ljubljana 2016 on using evidence to promote health equity and well being you can find on WHO Web site.

Naslov letošnje Poletne šole je bil »Zagovorništvo in prenos ključnih ugotovitev ter dokazov v jezik različnih ciljnih skupin in deležnikov za medsektorske akcije za večjo enakost v zdravju in blaginjo«.

Tudi letos je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije, ki deluje v regiji Pomurje, članici Mreže regij za zdravje pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO Regions for Health Network – WHO RHN), organiziral Poletno šolo. Letošnja tematika se je nanašala na področje medsektorskih ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju in večjo blaginjo. Poletna šola je bila izvedena v Ljubljani 6. in 7. julija 2016 in je bila odprta za udeležence iz celega sveta.

To leto smo posvetili največ pozornosti zagovorništvu in prenosu ključnih ugotovitev ter dokazov v jezik različnih ciljnih skupin, s pomočjo katerih smo želeli sprožiti medsektorske akcije za zmanjševanje neenakosti v zdravju in večjo blaginjo. Posebna pozornost je bila namenjena zdravstvenemu informiranju in komuniciranju podatkov, npr. kako lahko interpretacije podatkov in družbene marketinške kampanje podpirajo strategije za enakost v zdravju in zmanjševanje revščine, kako komunicirati tveganja in kako komunicirati z mediji.

Prvi dan, torej 6. 7. 2016 je bil posvečen skupnemu dogodku EuroHealthNet-a, Poletne šole 2016 in NIJZ, saj smo skupaj obeležili praznovanje 30. obletnice Otavske deklaracije z namenom mreženja, povezovanja, izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks različnih strokovnjakov, mrež in institucij.

Drugi dan, 7. 7. 2016 smo nadaljevali s prikazom različnih načinov komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami ter preko dela v manjših skupinah tudi praktično poskušali prikazati različne pristope h komuniciranju. Vse tri skupine so svoje delo tudi predstavile ostalim udeležencem. 

Cilj iniciative je razvoj medsektorskih pristopov za zdravje in razvoj, povečevanje kapacitet za razumevanje in merjenje neenakosti v zdravju ter kapacitet za zmanjševanje neenakosti v zdravju in ukrepanje na področju socialnih determinant zdravja.

Specifični cilji letošnje Poletne šole so bili:

 • Zagotavljanje izmenjav znanja o učinkovitem zagovorništvu medsektorskih ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju in povečanje blaginje.
 • Razprava o vlogah različnih deležnikov in organizacije v procesu zagovorništva.
 • Zagotavljanje možnosti za izmenjavo znanja, dobrih praks in inovativnih pristopov pri pridobivanju in interpretaciji dokazov za različne ciljne skupine.

Program, vse prezentacije in fotografije najdete na povezavi TUKAJ.

Nazaj