Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Otvoritev zelenega parka v Martjancih in podpis pogodb o sofinanciranju projektov

V torek, 7. 11. 2017 smo v Športno-rekreacijskem centru Martjanci (ŠRC) odprli nov zeleni park. Slavnostni trak sta prerezala Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice in mag. Nina Seljak, vodja Organa upravljanja.

Po nagovorih in predstavitvi parka so učenci z Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci in otroci z Vrtca Martjanci zapeli nekaj pesmi in pripravili kratko deklamacijo. 

Zeleni park Martjanci je bil izgrajen v okviru projekta Green Exercise, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 in je namenjen gibanju in druženju vseh generacij na čezmejnem območju. Zeleni park Martjanci je že drugi od štirih načrtovanih zelenih parkov na slovenski strani. Prvi je bil  v Prosenjakovcih, načrtovana pa sta še parka v Markovcih in Gradu. Igrala in športni objekti so v Zelenem parku Martjanci prilagojeni tudi za gibalno ovirane, slepe, starejše, otroke ter športno zelo aktivne.

Poleg otvoritve so bile podpisane tudi pogodbe o sofinanciranju sedmih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru tretjega roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014-2020.

Za sofinanciranje je bilo odobrenih sedem projektov v skupni vrednosti 3 milijona evrov, ki bodo imeli dolgoročne učinke na področju turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Pogodbe so podpisali mag. Nina Seljak, vodja Organa upravljanja ter predstavniki vodilnih partnerjev odobrenih projektov na lokaciji, kjer so že vidni prvi rezultati projekta Green Exercise.

Podatki o odobrenih projektih in ostale informacije povezane z izvajanjem programa sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020 so na voljo na spletni strani http://www.si-hu.eu/novice/novice/.

Nazaj