Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Usposabljanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja v Veržeju

Usposabljanje širiteljev zdravega in aktivnega staranja v Veržeju bo potekalo po že ustaljeni metodi izvajanja štiridnevnih usposabljanj, ki jih bo strokovno vodil dr. Božidar Voljč, organizira pa jih projektni partner EMONICUM v okviru projekta NAZDRAVJE.

Nazaj