Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Spomladanska šola 2018 - Nacionalni dan (ponedeljek)

Od 23.–25. aprila 2018 je poteka Spomladanska šola o vlogi osnovnega zdravstvenega varstva v preventivi, zdravju prebivalstva ter medsektorskih aktivnostih za enakost v zdravju in doseganju blaginje prebivalstva, ki jo je organiziral Center za zdravje in razvoj Murska Sobota s podporo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

V ponedeljek, 23. 4. je potekal prvi dan Spomladanske šole, to je nacionalni dan. V okviru projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in projekta »Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih«, ki poteka v podporo prenovi preventivnih programov v zdravstvenih domovih, je potekalo izobraževanje za izvajalce iz zdravstvenih domov in deležnike iz lokalnih skupnosti z imenom »Skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju«, v dvorani City hotela v Ljubljani.

Spomladanska šola se je začela z nagovorom Tatjane Buzeti, direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo z Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, ter dr. Darine Sedlakove, vodje Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

Rade Pribakovič Brinovec, vodja projekta MoST, Nacionalni inštitut za javno zdravje je predstavil dva projekta, in sicer »Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« ter »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu«.

Tatjana Buzeti, generalna direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je govorila o Determinantah zdravja in neenakosti v zdravju.

Po krajšem odmoru je sledilo predavanje Skupnost in skupnostni pristop k zdravju, prof. dr. Majde Pahor z Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Izkušnje s skupnostnim pristopom v Sloveniji sta predstavili mag. Tilka Jamnik z Bralne značke pri ZPMS s predavanjem Branje za zdravje: družina, knjižnica, skupnost, ter mag. Mateja Štirn z ISA institut in predavanjem Točke prve pomoči za žrtve nasilja: skupnost za zdravje.

Sanja Belec z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je predstavila predstavitev z naslovom Izkušnje in potreba po skupnostnem pristopu pri krepitvi zdravja brezposelnih oseb in njihove zmožnosti za delo. Dr. Ivanka Huber je opisala Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju, medtem ko je Neda Hudopisk z NIJZ OE Ravne na Koroškem govorila o izkušnjah z delom v lokalnih skupnostih.

Sledila je delavnica po skupinah: Izzivi in priložnosti do zdravja in kakovostnejšega življenja. Udeleženci so se razvrstili v več skupin in skupaj identificirali najpomembnejše partnerje za udejanjanje skupnostnega pristopa v lokalnem okolju ter načrtovali naslednje korake v projektu. Sledilo je poročanje po skupinah, ter razprava in zaključek.

Nazaj