Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Sosed k sosedu

Cilj projekta s polnim naslovom "Porabje in Goričko - povezana v kulturi" in akronimom "Sosed k sosedu" je krepitev kulturne identitete in izkoriščanje kulturnih potencialov ter povečanje prepoznavnost območja sodelovanja, ki pokriva Porabje na madžarski in Goričko na slovenski strani. Cilj bomo dosegli z aktivnostmi, ki bodo omogočile možnosti za razvoj na področju informacijske družbe in tradicionalne obrti, ter izvajanjem skupnih dogodkov in festivalov, ter z razvojem novih izdelkov, storitev in dogodkov, povezanih s kulturo, ohranjanjem tradicije in jezika.

 

Vodilni partner projekta:

Projektni partnerji:

Nazaj