Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Publikacija Trajnostni razvoj v Walesu in drugih regijah v Evropi

Mreža regij za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije so objavile novo publikacijo "Trajnostni razvoj v Walesu in drugih regijah v Evropi - doseganje zdravja in pravičnosti za sedanje in prihodnje generacije", ki vsebuje tudi primere iz Pomurja.

Program Združenih narodov za trajnostni razvoj 2030, ki ga dopolnjuje evropski politični okvir in strategija SZO za 21. stoletje, Zdravje 2020, predstavlja mejnik za razvoj človeka in planeta. Ta publikacija predlaga načine za čim večje možnosti za izvajanje teh programov na nacionalni in regionalni ravni v celotni evropski regiji SZO.

V publikaciji je opisan potek trajnostnega razvoja v Walesu (Združeno kraljestvo) osredotočen na njegovo ustavo, da se vključi v valižansko zakonodajo s pomočjo Zakona o dobrem počutju prihodnjih generacij (Wales) 2015. Določa spodbujevalce, izzive in priložnosti, povezane s trajnostnim razvojem v Walesu.

Namen publikacije je povečati razumevanje ključne vloge regij pri prevajanju globalnih prednostnih nalog v učinkovite politike in ukrepe, zagotavljanje praktičnih primerov, ki lahko služijo kot načrt za druge evropske regije.

Študije primerov vključujejo nacionalno omrežje Čeških zdravih mest in regije Severno Porenje-Vestfalija (Nemčija), Kaunas (Litva), Pomurje (Slovenija) in Västra Götaland (Švedska).

Za več informacij o implementaciji Agende 2030, kliknite tukaj.

Nazaj