Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Prvo čezmejno srečanje projektnih partnerjev in institucij

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v ponedeljek, 12. junija 2017, pripravil prvo bilateralno srečanje partnerjev in sodelujočih organizacij čezmejnega projekta Regiohelp, ki je potekalo v Raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorec Rakičan. Srečanje, ki so se ga udeležili partnerji projekta ter vodje in predstavniki institucij s področja zdravstva, sociale in regionalnega razvoja iz Avstrije in Slovenije, je bilo namenjeno predvsem temu, da se partnerji, institucije in regionalni deležniki bolje spoznajo, čezmejno izmenjajo znanja, izkušnje ter primere dobrih praks in poskušajo razviti ter oblikovati skupne možnosti sodelovanja tudi po zaključnem projektu Regiohelp. Slovenske institucije so zastopali predstavniki Ljudske univerze Murska Sobota, Centra za socialno delo Murska Sobota, Doma starejših občanov Radenci, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Murska Sobota ter Mestne občine Murska Sobota. Prisotni na čezmejnem bilateralnem srečanju so bili priča predstavitvi socialnega in zdravstvenega sistema v Avstriji in Sloveniji, delo v skupinah s posameznih področij pa je bilo namenjeno predvsem že prej omenjeni izmenjavi znanj, mnenj in izkušenj ter iskanju skupnih točk, kjer bi lahko poiskali ustrezne rešitve za težave na področju sociale in zdravstva v obeh regijah. Na srečanju so člani projektne skupine ter socialni in zdravstveni deležniki regij Pomurje in Voitsberg podpisali tudi Sporazum o prihodnjem sodelovanju v projektu Regiohelp ter se tako slovesno odločili, da bodo tudi v prihodnje v okviru svojih zmožnosti vzpostavljali tesnejše medsebojno sodelovanje, se medsebojno podpirali ter skupaj razvijali nove modele regionalnega socialnega in zdravstvenega managementa za dvigovanje dostopnosti do pravih storitev v pravih institucijah.

Nazaj