Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Predstavitev projekta HEALTHY in kampanje Dnevnik potovanj na konferenci za novinarje

12. avgusta 2014 je bila v sodelovanju z NIJZ OE MS izvedena konferenca za novinarje, kjer se je podrobneje predstavil projekt HEALTHY, izvedene aktivnosti, doseženi rezultati ter izdelane publikacije. S strani Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota je bila predstavljena kampanja Dnevnik potovanj, ki se je v šolskem letu 2013/2014 izvajala v 33-ih vrtcih širom Pomurja. V namene predstavitve praktičnega dela izvajanja kampanje Dnevnik potovanj so se konference za novinarje udeležili ga. Jožefa Bačič (vodja enote vrtca Romano Pušča, koordinator izvajanja kampanje v vrtcu), ga. Tina Hozjan (ravnateljica vrtcev Lendava) in ga. Beti Karakatič (koordinator izvajanja kampanje v vrtcih Lendava), ki so na podlagi svojih dobljenih izkušenj predstavile izvedbo kampanje v njihovih vrtcih ter dosežene rezultate.

Nazaj