Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Poletna šola javnega zdravja 2012 / Public Health Summer School 2012

Poletna šola javnega zdravja 2012 bo letos veliko poudarka namenila Konceptu enakosti v preventivi.
V Radencih bomo 18. in 19. septembra gostili domače in tuje strokovnjake, ki nam bodo predstavili ključne koncepte na področju socialnih determinant zdravja in neenakosti v zdravju ter primere dobrih praks za zmanjševanje neenakosti v zdravju v zdravstvenih sistemih v različnih državah, ipd. Veliko časa v programu bo namenjenega razpravam, skupinskemu delu in reševanju konkretnih primerov.

Več informacij v priponki. V primeru vprašanj pišite na czr@czr.si.

Vabljeni!

Nazaj