Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Občina Ljutomer ob boku zmagovalnega škotskega mesta Aberdeen

V izboru za najboljši trajnostni urbani načrt mobilnosti je sodelovalo 29 mest iz 12 različnih evropskih držav in 7. februarja 2013 je Evropska komisija objavila seznam treh mest finalistov (Ljutomer, Aberdeen in Toulouse), ki so po mnenju strokovne žirije pripravile najboljše trajnostne urbane načrte mobilnosti in ki so skozi proces odločevanja in sprejemanja predlogov ter implementacije aktivno vključevale ogromno število prebivalcev in različnih interesnih skupin. 
V natečaju za najbolje pripravljeni trajnostni urbani načrt mobilnosti je zmagalo škotsko mesto Aberdeen, ki je člane žirije Evropske komisije prepričalo s široko paleto kvalitetno izvedenih ozaveščevalnih in promocijskih aktivnosti v mestu. Kljub temu, da občini Ljutomer ni uspelo zasesti letošnjega prestola gre za veliko priznanje, saj se je občini z vsega 11.800 prebivalci z dobro zastavljenim delom in doseženimi rezultati uspelo uvrstiti v finale z ostalima finalistoma, ki sta tako po velikosti, številu prebivalcev in razpoložljivih finančnih sredstvih namenjenih za promocijo trajnostne mobilnosti daleč pred to majhno slovensko občino. 
Nagradnega natečaja sta se udeležila tudi podpredsednik Evropske komisije g. Siim Kallas in evropski komisar za okolje g. Janez Potočnik, ki sta vsem mestom finalistom razdelila priznanja za opravljena dela in dosežene rezultate. Občina Ljutomer je na čelu z županjo ga. Olgo Karba prejela priznanje iz rok podpredsednika Evropske komisije.

Zasluge za dosežen rezultat in prepoznavnost občine gredo mnogim akterjem, tako občini Ljutomer, ki je izrazila veliko željo in interes po pridobitvi trajnostnega urbanega načrta mobilnosti, Urbanističnemu inštitutu Republike Slovenije, ki je načrt izdelal, Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota, ki je kot zunanja strokovna institucija pripravila v sklopu evropskega projekta Active Travel Network (občina Ljutomer je bila partner v projektu) lokalni akcijski načrt za spodbujanje mehkih ukrepov aktivne mobilnosti v občini, vsem sodelujočim interesnim skupinam kakor tudi občanom, ki so začeli sprejemati ukrepe trajnostne mobilnosti in spreminjati svoje potovalne navade.

Več o izvedenem nagradnem natečaju na spodnji povezavi:
http://dotherightmix.eu/award/winners

Nazaj