Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Moč sodelovanja za zdravje

Moč sodelovanja za zdravje je slogan letošnjega kongresa medicinske informatike, kjer bodo predstavljene najnovejše teme s področij kot so: zdravje na daljavo, integrirano zdravstvo, mobilne rešitve v zdravstvu, elektronski zdravstveni karton in še mnoge druge.

Več informacij najdete na desni v vabilu ali na povezavi http://www.sdmi.si/

Še vedno zbirajo povzetke in predloge, vsaj do 23. maja 2016.

Nazaj