Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Learn 4 Health - obisk Danske

V okviru Erasmus+ projekta Learn for Health (L4H), v katerega je vključenih šest držav (Velika Britanija, Nizozemska, Danska, Litva, Španija in Slovenija), se je Alenka Glavač Geršanov iz Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota skupaj z ravnateljico Osnovne šole Črenšovci mag. Marijo Horvat udeležila srečanja partnerjev v mestu Arden na Danskem. Na srečanju so projektni partnerji poročali o svojem dosedanjem delu in  o načrtih za nadaljnje delo.

Udeleženci projekta so obiskali osnovno šolo v Ardenu, kjer so učenci šole ob otvoritvi novega prizidka šole skupaj z učitelji pripravili zdravo pogostitev za starše in ostale goste.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo avgusta 2018 na Danskem.

Nazaj