Change language
 • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
  SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
 • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
  V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
 • REGIO HELP
  pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Jesenska šola javnega zdravja 2017

Med 14.-15. novembrom 2017 je v Zdravilišču Radenci potekala Jesenska šola javnega zdravja 2017 z naslovom »Skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih«.

Dogodek je organiziral Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (CZR MS), v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Dogodek je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (MZ) v okviru projekta »Krepitev zmogljivosti za medsektorsko delovanje na področju determinant zdravja in vlaganja v zdravje za zmanjševanje neenakosti 2017–2019«.

Namen Jesenske šole javnega zdravja 2017 je udeležencem predstaviti koncept skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Predavatelji so predstavili zgodovinski, teoretični in praktični vidik skupnostnega pristopa, v moderiranih delavnicah pa so udeleženci lahko na primerih iz svoje regije šli skozi simulirani proces izdelave akcijskega načrta za nagovarjanje realnih potreb in izzivov, s katerimi se soočajo v svojih (lokalnih) okoljih.

V torek je bilo izvedenih pet strokovnih predavanj:

 • »Predstavitev operacij "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih« asist. Sanja Vrbovšek, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • »Vrednostne osnove in razumevanje skupnostnega pristopa – interaktivno delo z udeleženci« prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
 • »Predstavitev uporabnosti priročnika »Skupnostni pristop k zdravju« za udeležence« dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
 • »Raziskovalno delo in skupnostni pristop« doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota in Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • »Skupnostni pristop v lokalnem okolju in zmanjševanje neenakosti v zdravju« Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Po predavanjih je sledil ogled dobrih praks na terenu. Ogledali smo si Gibalni in izobraževalni center Turnišče, kjer smo s športnimi pedagogi iz Športnega društva IZZIV Pomurje razgibali. Zatem smo si obiskali Mlinarstvo Kolenko na Gornji Bistrici, kjer smo si ogledali sam proces predelave ekoloških žit od zrna do prodajne police. Za večerjo s pomurskimi dobrotami je poskrbela Gostilna Tonček v Beltincih.

V sredo je sledila razdelitev udeležencev v skupine po regijah in praktično delo. Izvedene so bile tri praktične vaje: analiza potreb in njihovo prednostno razvrščanje, izdelava akcijskega načrta ter izdelovanje zemljevida deležnikov za vzpostavitev partnerstva. Sledile so predstavitve rezultatov po skupinah ter zaključek Jesenske šole javnega zdravja z razpravo.

Nazaj