Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Izobraževalna delavnica za vzgojitelje

V okviru projekta »HEALTHY« (Operativni program SI-HU 2007-2013), katerega osnovni namen je vzpostavitev trajnostnih osnov za bolj zdrav življenjski slog predšolskih in šolskih otrok ter njihovih staršev bo Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v vrtcih v Pomurju, v šolskem letu 2013/2014, izvajal kampanjo Dnevnik potovanj, ki na zabaven, zanimiv, a učinkovit način analizira potovalne navade otrok in posledično njihovih staršev s ciljem povečanja uporabe do okolja prijaznih, aktivnih in zdravih načinov potovanj. V sklopu izvajanja kampanje imamo za vse vrtce, ki so s podpisom »Izjave o sodelovanju« potrdili namero glede sodelovanja v projektu, načrtovano izobraževalno delavnico za vzgojitelje, kjer se jim bo podrobneje predstavil projekt ter koraki kako izvesti kampanjo Dnevnik potovanj v vrtcu.

Izobraževalna delavnica za vzgojitelje se bo izvedla v četrtek, 29. avgusta 2013 s pričetkom ob 15:30 uri v salonu podjetja Španik, trgovina in storitve d.o.o., ob prometno-varnostnem poligonu na Noršinski ulici 8 v Murski Soboti.

Izobraževalna delavnica za vzgojitelje bo dodatno obogatena z zanimivimi vsebinami na temo »pomen gibanja za zdravje človeka«, kjer bosta predstavnika Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ RS) ter Fakultete za gradbeništvo iz Maribora (FG MB) iz primerov dobrih praks predstavila pomen aktivne in trajnostne mobilnosti za zdravje čez celotno življenjsko obdobje s poudarkom na zgodnjih začetkih.

V priponki prilagamo vabilo na izobraževalno delavnico za vzgojitelje.

Nazaj