Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Iniciative na področju neenakosti in socialnih determinant zdravja

Iniciative na področju neenakosti in socialnih determinant zdravja

Link na publikacijo: Strategija za krepitev zdravja in akcijski načrt

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - vključenost v OECD

Inštitut Antona Trstenjaka - medgeneracijsko sožitje 

Urad Vlade RS za enake možnosti

Društvo Mozaik 

Nazaj