Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

10. Evropska konferenca o javnem zdravju

Od 1. do 4. novembra je v švedskem Stockholmu potekala 10. Evropska konferenca o javnem zdravju. Glavna tema konference je bila "Ohranjanje trdoživih in zdravih skupnosti".

Konferenca je potekala v Stockholmsmässanu in se je začela 1. novembra zgodaj zjutraj s celovitim predkonferenčnim programom. To je bila do sedaj največja letna konferenca, saj je imela 1922 registracij. Na njej je sodeloval tudi Center za zdravje in razvoj Murska Sobota.

Cilj konference EPH je prispevati k izboljšanju javnega zdravja v Evropi s ponudbo sredstev za izmenjavo informacij in platformo za razpravo raziskovalcem, oblikovalcem politik in izvajalcem na področju raziskav javnega zdravja in zdravstvenih storitev ter usposabljanja na področju javnega zdravja in izobraževanje v Evropi. Organizatorji so Evropska fundacija za javno zdravje, Evropsko združenje za javno zdravje (EUPHA) in Švedsko združenje socialne medicine.

Stockholmsko deklaracijo - o vzdrževanju trdoživih in zdravih skupnosti - je ustanovila EUPHA in Švedsko združenje za socialno medicino, katero je že podprlo veliko število akterjev na nacionalni in mednarodni ravni.

Več informacij tukaj: https://ephconference.eu/.

Nazaj