Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

NOVICE

Evropska konferenca javnega zdravja

Evropska konferenca javnega zdravja 2016 z naslovom Vsi za zdravje, zdravje za vse bo letos na Dunaju, in sicer 9 - 12. novembra. 
Vse informacije lahko najdete na linku https://ephconference.eu/.

Nazaj