Change language
  • JAVNI POZIV POSAMEZNIKOM K
    SODELOVANJU V PROJEKTU “GREEN EXERCISE”
  • NOVI TURISTIČNI PRODUKTI IN PAKETI
    V OKVIRU PROJEKTA “GREEN EXERCISE”
  • REGIO HELP
    pomoč in dostopnost do različnih institucij

Kdo smo

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je bil ustanovljen leta 2005 s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota in s podporo Vlade Republike Slovenije z namenom spodbujanja raziskovanja, izobraževanja, vlaganja v zdravje in razvoj ter trajnostnega razvoja na področju Pomurja in širše.Leta 2009 je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota postal kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za izgradnjo kapacitete na področju medsektorskega vlaganja za zdravje z namenom prenosa dobrih praks in izgradnje kapacitete v državah članicah zdravstvene mreže v jugovzhodni Evropi na področju socialnih determinant in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter medsektorskega vlaganja za zdravje. Oktobra 2014 je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota dobil drugič status kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za medsektorske pristope k zdravju in razvoju za še štiri leta.V skladu s svojim poslanstvom in vizijo ustvarjanja pogojev za višjo kakovost življenja vseh prebivalcev Pomurja in širše je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v preteklih letih zgradil mrežo za izgradnjo kapacitete za zmanjšanje neenakosti v zdravju v Pomurju in širše, sodeloval pri številnih projektih in programih, se povezal s številnimi partnerskimi organizacijami v Pomurju, v Sloveniji in po Evropi, si pridobil veliko izkušenj na področjih vlaganja za zdravje in razvoj, zmanjševanja neenakosti v zdravju, socialnih determinant zdravja, razvoja trajnostnega turizma, ohranjanja kulturne dediščine, podpore lokalni trajnostni (samo)oskrbi in krepitve civilne družbe za doseganje višje kakovosti življenja.

Splošne informacije:

Ime: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota / Centre for Health and Development Murska Sobota
Kratica: CZR / CHD Murska Sobota
Naslov: Ulica arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Pisarna: Ulica arhitekta Novaka 13 (Žuta kuča, 2. nadstropje), 9000 Murska Sobota
Telefon: +386 2 538 17 31
Splet: www.czr.si 

Matična št.: 2084210
Davčna št.: SI 629 66 430
TRR pri NLB: SI 02340 0255 11 0092
TRR pri DBS: SI 19100 - 0010239374
TRR pri NKBM: SI 04 8810002515923

Kontakti

Peter Beznec, univ. dipl. ekon.
direktor

T: +386 (0)2 538 17 30, M: +386 (0) 41 380 517
E: peter.beznec@czr.si

Strokovna področja: vodja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, strateško planiranje, strokovni sodelavec Svetovne zdravstvene organizacije na področju mreženja, socialnih determinant zdravja in neenakosti v zdravju, projektni management, investicijska dokumentacija

Ana Šabjan, dipl. ekon.
projektni vodja

T: +386 (0)2 538 17 31, M: +386 (0)31 646 454
E: ana.sabjan@czr.si

Strokovna področja: projektni management, administracija, razvoj podeželja, socialno podjetništvo, delo z ranljivimi družbenimi skupinami

mag. Silva Nemeš, univ. dipl. kom.
projektni vodja

T: +386 (0)2 538 17 33, M: +386 (0)41 383 337
E: silva.nemes@czr.si

Strokovna področja: komunikacijski management in odnosi z javnostmi, promocija zdravja na delovnem mestu, promocija lokalne oskrbe, trajnostni razvoj turizma, projektni management

Damjana Nemeš, mag. nov. štud. 
projektni vodja 

T: +386 (0)2 538 17 31, M: +386 (0)40 427 404
E: damjana.nemes@czr.si

Maja Kaučič, univ. dipl. medij. kom.
strokovna sodelavka

T: +386 (0)2 538 17 31, M: +386 (0)40 562 257
E: info1.czr@gmail.com

Alenka Glavač Geršanov,
univ. dipl. inženir; prof. biologije in kemije

Projektni vodja

T: +386 (0)2 538 17 31, M: (0)31 741 214
E: info2.czr@gmail.com

Strokovna področja: promocija zdravja na delovnem mestu, zdrav življenjski slog, lokalna oskrba s hrano v javnih zavodih

dr. Gregor Maučec
strokovni sodelavec

T: +386 (0)2 538 17 31, M: +386 (0)31 417 536
E: info2.czr@gmail.com

Strokovna področja: mednarodno pravo, pravo človekovih pravic, raziskovalno in projektno delo na področju medsektorskega sodelovanja in zmanjševanja neenakosti v zdravju